Są w Ostrowcu pracodawcy wrażliwi społecznie

Są w Ostrowcu pracodawcy wrażliwi społecznie

„ADAX” z tytułem „Lodołamacza 2013″

 

Ostrowiecka firma „Adax” zajęła III miejsce w etapie regionalnym VIII Edycji Konkursu „Lodołamacze 2013″ pod Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Anny Komorowskiej. Zakład produkcyjno-handlowy prowadzony przez pracy, a także poważnymi trudnościami architektonicznymi, formalnymi, organizacyjnymi, czy prawnymi. Na zwiększenie aktywności zawodowej osób nie! braci Andrzeja i Grzegorza Pietrzykowskich został doceniony w kategorii Zakład Pracy Chronionej. Kampania i Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie „ Lodołamacze” są organizowane dorocznie przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

 

Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie

W Polsce jest przeszło 4.5 mln (12,2 proc.) osób niepełnosprawnych, a ich sytuacja na rynku pracy jest znacznie trudniejsza niż osób sprawnych. Powszechne jest przekonanie, że niepełnosprawność wiąże się z niewielką przydatnością do wykonywania pełnosprawnych nie wpływają niestety dodatkowe uprawnienia pracownicze. Niewystarczające są, jak się okazuje, również formy wsparcia proponowane pracodawcom.

 

Ze smutkiem muszę powiedzieć, że nadal problemy i trudności osób niepełnosprawnych oraz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne są traktowane jako marginalne i właściwie niezauważane przez znaczną część społeczeństwa -mówi Jan Zając – Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

 

Kilka lat temu prowadzone były liczne kampanie, na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Mam wrażenie, że dzisiaj nieliczni nadal zwracają uwagę na ten problem. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych traktuje jednak walkę o zmianę rynku pracy osób niepełnosprawnych jako część swojej misji, czego przejawem jest prowadzona od ośmiu lat Kampania i Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie Lodołamacze.

 

Od pierwszej edycji Konkursu w 2006 r. udział w nim wzięło aż 2.240 pracodawców, instytucji i organizacji.

 

Ostrowczanie wśród wyróżnionych

III miejsce i brązowy medal na etapie regionalnym otrzymał ostrowiecki Zakład Produkcyjno -Handlowy „ADAX”.

 

-Nagroda ta dla nas jest tym cenniejsza, gdyż jesteśmy jedyną dostrzeżoną firmą z województwa świętokrzyskiego przyznają właściciele – Andrzej i Grzegorz Pietrzykowscy. Funkcjonujemy już od 1991 r. i miłe jest, że ktoś z zewnątrz docenił naszą pracę. To także wyróżnienie dla osób, które tu pracują, a nie jesteśmy małym pracodawcą, gdyż na chwilę obecną zatrudniamy 120 osób.

 

Zakład Produkcyjno -Handlowy „ ADAX ” rozpoczął działalność w 1991 r. Zajmuje się m.in. produkcją odzieży roboczej i ochronnej, a nawet papieru toaletowego, handlem produktami z branży BHP, usługami poligraficznymi, usługami projektowymi oraz usługami socjalnymi. Od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Według organizatorów kon-kursuZakład Produkcyjno-Han-dkmy..ADAX” jest przykładem, że niepełnosprawni pracownicy mogą być takimi samymi pracownikami jak pełnosprawni i w równym stopniu mogą przyczynić się do rynkowego sukcesu firmy, jeśli tylko da im się szansę i stworzy odpowiednie warunki pracy.

 

Pracodawca dba o to, aby warunki pracy osób niepełnosprawnych były zgodne z ich predyspozycjami i możliwościami -czytamy w uzasadnieniu wyróżnienia. Osobom chcącym pogłębiać swoją wiedzę i uzyskiwać nowe kwalifikacje zapewnia odpowiednie szkolenia oraz kursy. Dla osób, u których wystąpiły problemy z wykonywaniem swojej pracy prowadzi indywidualne programy rehabilitacji. które mają na celu zmniejszać ograniczenia zawodowe wynikające z ich niepełnosprawności. Chcąc zapewnić rehabilitację społeczną niepełnosprawnym pracownikom i przyczynić się do integracji całej załogi firma co roku organizuje wycieczki turystyczno- krajoznawcze.

 

Zdaniem prowadzących ,.ADAX” to, że komisja konkursowa doceniła ich zakład, miały wpływ dwie kwestie: długi czas funkcjonowania, jako zakład pracy chronionej oraz utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Brodach Iłżeckich.

 

Nie sama produkcja

– Organizując zakład pracy chronionej najważniejsze jest ominiecie wszystkich barier, które ograniczałyby osobę niepełnosprawną w pracy -przyznaje Grzegorz Pietrzykowski. Nie są to tylko bariery architektoniczne, ale np. zapewnienie opieki lekarskiej, przystosowanie stanowisk pracy.

 

Są też szkolenia i kursy dla pracowników, indywidualne programy rehabilitacyjne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, m.in. do Lwowa, czy Wilna.

 

Co ciekawe, właściciele firmy „ADAX” poszli jeszcze dalej tworząc dom pomocy społecznej stałego pobytu, przeznaczony dla osób w podeszłym wieku z miejscami dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Przebywa w nim obecnie 72 pensjonariuszy, z których 37 legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

– W naszym DPS-ie funkcjonują gabinety rehabilitacyjne, prowadzone są zajęcia z muzykoterapii, arteterapii, filmoterapii. czy kinezyterapii – przyznają.

 

„ADAX” stara się reagować, jak najszybciej, na potrzeby pracowników, m.in. dostosowano godziny pracy do godzin kursowania komunikacji miejskiej, zaś w przypadku Brodów załoga dojeżdża busem sfinansowanym ze środków PFRON.

 

Trzeba wiedzieć, że pod koniec 2012 r. niespełna 18 tys. pracodawców spełniało odpowiednie warunki, aby pobierać dofinansowanie na zatrudnione osoby niepełnosprawne. Wśród osób niepełnosprawnych zaledwie 27,5 proc. było aktywnych zawodowo, gdy w tym samym czasie wśród pełnosprawnych wskaźnik ten wynosił przeszło 56 proc.

 

Miejmy nadzieję, że dzięki pracodawcom takim, jak „ADAX” te statystyki się w najbliższych latach poprawią.

 

Autor: Anna Mroczek, Paweł Słowiński

Źródło:  Gazeta OstrowieckaFacebook
LinkedIn
Skip to content