Śląscy Laureaci Konkursu Lodołamacze 2014

Śląscy Laureaci Konkursu Lodołamacze 2014

Mówi się o nich lodołamacze, choć nie przełamują lodów a stereotypy. Nagrody w konkursie „Lodołamacze” dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, wręczono dzisiaj w Chorzowskim Centrum Kultury.

Wśród osób niepełnosprawnych nadal większość z nich to osoby nie aktywne zawodowo, jednak powoli ten trend się odwraca, między innymi dzięki takim kampaniom jak właśnie Lodołamacze.

Konkurs Lodołamacze organizowany jest od 2006 roku. W tym roku to już dziewiąta edycja.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy i Instytucja. W kategorii Zatrudnienie Chronione pierwsze miejsce i statuetkę Lodołamacza otrzymało Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo z Szczyrku. Pierwsze miejsce Kategorii Otwarty Rynek Pracy otrzymała firma Higiena System Sp. z o.o. z Bielsko-Białej. W kategorii Instytucja zwyciężyła Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski.

Lodołamacza Specjalnego, nagrodę honorową przyznawaną przez Kapitułę otrzymało Centrum Dzwoni z Bytomia, natomiast nagrodę główną Super Lodołamacza Marcin Mikulski.

Finał Konkursu odbędzie się w Zamku Królewski w Warszawie 8 października.

Laureaci

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2013 otrzymuje: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o.

Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o., status pracy chronionej otrzymało w grudniu 2008 roku, w tym okresie na 125 zatrudnionych ogółem pracowników, aż 62 osoby stanowiły osoby niepełnosprawne na wszystkich stanowiskach łącznie z dyrekcją i administracją. W chwili obecnej w Centrum Kongresów zatrudnionych jest aż 90 osób niepełnosprawnych na stanowiskach różnego szczebla.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt zatrudniania osób ze schorzeniami specjalnymi szczególnie osób niewidomych, upośledzonych umysłowo i z problemami psychicznymi. Jest to aż 51% załogi pracującej we wszystkich działach.

Inicjatywą pracodawców CKIR Orle Gniazdo było powołanie do życia w 2011 roku Klubu Niepełnosprawnego Honorowego Dawcy Krwi PCK „Dar Życia”. Krew oddawana jest cyklicznie 3 maja podczas odpustu w Sanktuarium Maryjnym na Górce w Szczyrku oraz w Chorzowie podczas Dni Otwartych dla Osób Niepełnosprawnych, a także podczas trwania Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Od czterech lat Centrum Kongresów i rekreacji jest również inicjatorem i organizatorem Warsztatów dla osób niepełnosprawnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy „MY TEŻ MOŻEMY RATOWAĆ ŻYCIE”. Kolejną nową inicjatywą są organizowane wspólnie z Oddziałem Rejonowym PCK w Bielsku-Białej PIERWSZE KRAJOWE PARAMISTRZOSTWA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Działania tej firmy pokazują, jak duże są możliwości pokonywania barier zdrowotnych, zawodowych i społecznych przez osoby borykające się z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o. jest doskonałym przykładem na to, że pracodawca może aktywnie wpływać na rehabilitację zawodową i społeczną swoich niepełnosprawnych pracowników.

 • II miejsce i srebrny medal: BHP Protect System Sp. z o.o.
 • III miejsce i brązowy medal: Hybryd sp. z o.o.

Wyróżnienie: P.P.H.U. „Silplast” sp. z o.o.

Kategoria Otwarty Rynek

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2013 otrzymuje: Higiena System Sp. z o.o.

Higiena System Sp. z o.o. jest ogólnopolską firmą działającą na rynku od 1995 roku. Systematycznie od roku 2000 wzmacnia swoją pozycję w segmencie usług dedykowanych dla przemysłu, zarówno w kwestii stałych, jak i specjalistycznych usług porządkowych. Siła firmy to wykwalifikowany personel, który stanowią także osoby niepełnosprawne oraz nowoczesny park maszynowy i bardzo dobre przygotowanie logistyczne do obsługi obiektów na terenie całego kraju.

Od 2002 roku firma powiększa stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych i stale działa na rzecz poprawy warunków i jakości ich pracy. Obecnie firma zatrudnia ponad 90 osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w ubiegłym roku utworzono aż 33 nowe stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

Firma stawia na dobro swoich pracowników i komfort ich pracy, dlatego też zatrudniając osobę niepełnosprawną stara się aby nie odczuwała ona żadnych barier i mogła aktywnie brać udział w budowaniu sukcesu firmy.

 • II miejsce i srebrny medal: Spółdzielnia Socjalna „Rybka”
 • III miejsce i brązowy medal: Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III Sp. z o.o.

Wyróżnienie:

 • Johnson Matthey Battery Systems Sp. z o.o.
 • TAX-NET S.A.

Kategoria Instytucja

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2013 otrzymał: Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski to instytucja wrażliwa społecznie i nastawiona na współpracę ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Swoje działania na rzecz osób niewidomych i słabowidzących realizuje m. in. przez działalność:

 • Specjalnego Ośrodka Edukacyjno – Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Rudołtowicach, który obejmuje opieką 47 dzieci niewidomych z ciężkimi, sprzężonymi niepełnosprawnościami.
 • Ośrodka Wychowawczo-Rewalidacyjnego, który obejmuje opieką ponad 200 dzieci uczących się w szkołach masowych lub w systemie integracyjnym, zapewniając im pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz rehabilitację oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie, który przygotowuje niewidomą młodzież do podjęcia pracy w takich zawodach, jak: technik masażysta, technik prac biurowych, ślusarz. Polski Związek Niewidomych stale wspiera i pomaga osobom niewidzącym poprzez:
  • cykliczne szkolenia informacyjne w zakresie orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, sprzętu tyflologicznego, uprawnień i przywilejów,
  • poprzez terapię psychologiczną, dogoterapię, rehabilitację ruchową i wzroku, kursy orientacji przestrzennej i pisma punktowego,
  • aktywizację zawodową, doradztwo zawodowe, staże dla ONiS,
  • cykliczne szkolenia w zakresie obsługi komputera wraz z wsparciem informatycznym przeznaczonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • II miejsce i srebrny medal: Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”
 • III miejsce i brązowy medal: Fundacja Widzialni

Wyróżnienie: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnych „Ratownik Górniczy”

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2014

Centrum Dzwoni w Bytomiu działające przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Centrum Dzwoni w Bytomiu działające przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym tworzą ludzie działający z wielkim oddaniem, pasją i konsekwencją w dziedzinie bardzo trudnej, gdyż szukają oni pracy dla ludzi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przekonują ich rodziców oraz pracodawców, że są oni świetnymi pracownikami, którzy identyfikują się z powierzoną im rolą. Są znakomitymi sprzątaczami, magazynierami, pomocnikami w kuchni itd.- dla nich praca, to całe życie. Młodzi ludzie, którzy tworzą Centrum DZWONI również swoje zadanie traktują jak misję. Są żywiołowi, odważni, kreatywni. Pracują z myślą o długiej perspektywie zatrudnienia, tworzą lobby składające się z pracodawców przyjaznych zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a ich entuzjazm w działaniu udziela się podopiecznym oraz ich rodzinom.

Warto również wiedzieć, że Centrum DZWONI w Bytomiu działa przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Jako pierwsza organizacja w województwie śląskim rozpoczęła kompleksowe działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy. Od 2006 roku wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną w przełamywaniu obaw i stereotypów. W oparciu o model zatrudnienia wspomaganego łączy ze sobą działania skierowane na osobę z niepełnosprawnością i jej otoczenie oraz działania ukierunkowane na pracodawców i współpracowników.

„Jestem tu po to, byś mógł zrobić to sam”; to główna zasada trenerów pracy; specjalistów zatrudnionych w Centrum DZWONI, którzy wspierają osobę z niepełnosprawnością w całym procesie aktywizacji zawodowej, a szczególnie w znalezieniu zatrudnienia.

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2014

Marcin Mikulski

Pan Marcin Mikulski działa bardzo aktywnie na rzecz osób niepełnosprawnych, lokalnej społeczności oraz innych form aktywności tej grupy osób, w tym sportu.

Od 2012 roku jest przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w pracach której szczególnie skupia się na problemie projektowania uniwersalnego, tj. dostępności przestrzeni miejskiej dla wszystkich mieszkańców.

Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Aktywne Życie. W ramach tej działalności jest pomysłodawcą i realizatorem wielu akcji, które są szeroko komentowane w ogólnopolskich i regionalnych mediach.

W 2010r. utworzył drużynę Rugby na Wózkach „Dragons”. Jest pomysłodawcą i organizatorem „Katowickich Turniejów Rugby na Wózkach, które pozwalają zaistnieć w tej dziedzinie Katowicom na sportowej mapie Polski, stanowią formę spędzania wolnego czasu dla mieszkańców regionu śląskiego polegającą na kibicowaniu widowiskowej dziedzinie sportu i działają integrująco.

Jest pomysłodawcą i współtwórcą stale aktualizowanego informatora „Katowice bez barier”, za który w 2012 r. katowicki Urząd Miasta otrzymał prestiżową nagrodę w konkursie „Samorząd Równych Szans”.

Czynnie uczestniczy w organizowanej przez Urząd Miasta Katowice akcji „Miejska dżungla” mającej na celu m.in. przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych młodzieży szkolnej.

We wrześniu 2013 roku został pierwszym laureatem Śląskiej Nagrody Obywatelskiej przyznanej przez Stowarzyszenie Projekt Śląsk i Fundację Nowa Nauka za działalność na rzecz społeczności lokalnych.

Zawodowo zajmuje się masteringiem dźwięku – w dorobku posiada opracowania do ponad 700 tytułów płyt wydanych nie tylko na polskim rynku muzycznym, pracował również nad dźwiękiem do dwupłytowego albumu koncertowego zespołu Deep Purple.

Kontakt: Anna Skupień, rzecznik@popon.pl; tel.: 502 198 977Skip to content