TPG. Lodołamacz z TPG

TPG. Lodołamacz z TPG

Krzysztof Wostal, wiceprzewodniczący Zarządu TPG, został wyróżniony w śląskiej edycji konkursu Lodołamacze 2015 w kategorii „Lodołamacz specjalny”.

Lodołamacze po konkurs dla wrażliwych społecznie przedsiębiorców, organizowany corocznie od 2006 roku. W tym roku odbywa się jubileuszowa, X edycja.

Krzysztof Wostal został wyróżniony w kategorii „Lodołamacz specjalny” przeznaczonej dla osób o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Na certyfikacie przeczytać możemy między innymi: „Kapituła konkursu regionu śląskiego przyznaje wyróżnienie w kategorii Lodołamacza Specjalnego Panu Krzysztofowi Wostalowi za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem Kapituły działalność Pana Krzysztofa Wostala na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania”.

Gala Lodołamacze 2015 odbyła się 7 września w Teatrze Śląskim w Katowicach. Patronat Honorowy nad konkursem Lodołamacze 2015 objęła Małżonka Prezydenta RP, Pani Agata Kornhauser-Duda.

Źródło: tpg.org.pl/