Trwa Krajowa Rada Konsultacyjna ds Osób Niepełnosprawnych. W posiedzeniu bierze udział Anna Węgrzynowicz Dyrektor ds Organizacyjnych POPON

Trwa Krajowa Rada Konsultacyjna ds Osób Niepełnosprawnych. W posiedzeniu bierze udział Anna Węgrzynowicz Dyrektor ds Organizacyjnych POPON

 

Krajowa Rada Konsultacyjna ds Osób Niepełnosprawnych. W posiedzeniu bierze udział Anna Węgrzynowicz Dyrektor ds Organizacyjnych POPON Krajowa Rada Konsultacyjna ds Osób Niepełnosprawnych. W posiedzeniu bierze udział Anna Węgrzynowicz Dyrektor ds Organizacyjnych POPON
Krajowa Rada Konsultacyjna ds Osób Niepełnosprawnych. W posiedzeniu bierze udział Anna Węgrzynowicz Dyrektor ds Organizacyjnych POPON Krajowa Rada Konsultacyjna ds Osób Niepełnosprawnych. W posiedzeniu bierze udział Anna Węgrzynowicz Dyrektor ds Organizacyjnych POPON
Krajowa Rada Konsultacyjna ds Osób Niepełnosprawnych. W posiedzeniu bierze udział Anna Węgrzynowicz Dyrektor ds Organizacyjnych POPON Krajowa Rada Konsultacyjna ds Osób Niepełnosprawnych. W posiedzeniu bierze udział Anna Węgrzynowicz Dyrektor ds Organizacyjnych POPON
Krajowa Rada Konsultacyjna ds Osób Niepełnosprawnych. W posiedzeniu bierze udział Anna Węgrzynowicz Dyrektor ds Organizacyjnych POPON Krajowa Rada Konsultacyjna ds Osób Niepełnosprawnych. W posiedzeniu bierze udział Anna Węgrzynowicz Dyrektor ds Organizacyjnych POPON


Facebook
LinkedIn
Skip to content