Urząd Transportu Kolejowego wśród „Lodołamaczy 2016”

Urząd Transportu Kolejowego wśród „Lodołamaczy 2016”

Urząd Transportu Kolejowego został uhonorowany pierwszym miejscem w Konkursie LODOŁAMACZE 2016 w kategorii Instytucja. Nagroda została przyznana za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Zdaniem Kapituły konkursu działalność UTK na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania. Podczas Regionalnej Gali XI Edycji Konkursu, która odbyła się 21 września br. w Warszawie nagrodę odebrał Dyrektor Generalny UTK Radosław Pacewicz.

Organizator Konkursu Lodołamacze – Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON podkreśla, że pracownicy niepełnosprawni w UTK poprzez odpowiednie dostosowanie i powierzenie obowiązków realizują zadania dopasowane do ich możliwości. Zdobywają doświadczenie, nowe kwalifikacje, są zauważeni, potrzebni i doceniani. W UTK zatrudnieni są pracownicy z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności. Wszyscy pracują na stanowiskach merytorycznych. W rezultacie nie są postrzegani przez pryzmat niepełnosprawności, lecz kompetencji.

Źródło: utk.gov.plFacebook
LinkedIn
Skip to content