W Polskim Radiu Programie Pierwszym Monika Tykarska Wiceprezes POPON o korzyściach wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych