Warto zatrudniać osoby niepełnosprawne. Komentarz POPON w Radio Kielce

Warto zatrudniać osoby niepełnosprawne. Komentarz POPON w Radio Kielce

Przedsiębiorcy decydujący się na zatrudnienie niepełnosprawnego mogą liczyć na wartościowego i lojalnego pracownika, coraz częściej z wysokimi kwalifikacjami. Wraz z początkiem kolejnego roku warto zastanowić się nad poszerzeniem grupy pracowników o osoby niepełnosprawne. Państwo zachęca pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Wśród zachęt warto wymienić m.in. dofinansowanie do wynagrodzenia takiej osoby. Pracodawcy zatrudniający osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać maksymalnie 1800 zł dopłaty, z umiarkowanym stopniem – 1125 zł oraz 450 zł w stopniu lekkim. Kwoty, o których mowa wyżej, zwiększają się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją oraz niewidomych.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych to ponadto sposób m.in. na uniknięcie wpłat (kar) na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tym samym duża oszczędność. Każda bowiem firma, która ma przynajmniej 25 osób musi zatrudniać minimum 6 procent osób niepełnosprawnych. Jeżeli niepełnosprawnych jest mniej, firma zobowiązana jest do wpłat na rzecz PFRON.

Pracodawca, który nie zatrudnia odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych może ewentualnie obniżyć wysokość kar z tytułu niezatrudniania odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych. Taką możliwość daje zakup usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji pracodawcy, która zatrudnia osoby niepełnosprawne i ma prawo udzielać takich ulg. Trzeba jedynie pamiętać, iż od lipca 2016 roku zmniejszy się możliwość obniżenia ulgami z tytułu zakupów wpłaty obowiązkowej do PFRON maksymalnie do wysokości 50% jej kwoty, do której zobowiązany jest w danym miesiącu pracodawca niezatrudniający osoby niepełnosprawnej.

Wymieniając korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych należy pamiętać, że przyjmując osobę niepełnosprawną firma może również ubiegać się o zwrot kosztów szkolenia oraz wyposażenia stanowiska pracy, a także zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.

Autor: Anna SkupieńFacebook
LinkedIn
Skip to content