Wirtualnemedia.pl: Fundacja Integralia z tytułem Super Lodołamacza 2016

Wirtualnemedia.pl: Fundacja Integralia z tytułem Super Lodołamacza 2016

Tytuł Super Lodołamacza 2016 przyznano za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia. Eksperci Fundacji Integralia od 12 lat codziennie pomagają osobom z niepełnosprawnościami i przedsiębiorcom w aktywizacji zawodowej i przełamywaniu barier.

„Lodołamacze” to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie. Jest on skierowany do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Statuetka od 2006 roku przyznawana jest pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych.

– To ogromny zaszczyt odebrać statuetkę Super Lodołamacza w rocznicę 25-lecia działalności naszego fundatora – Grupy ERGO Hestia. To dzięki inicjatywie prezesa Piotra Marii Śliwickiego od ponad 12 lat uczymy innego spojrzenia na niepełnosprawność. Zdobyliśmy bogate doświadczenie zatrudniając osoby z niepełnosprawnością w Grupie ERGO Hestia oraz pośrednicząc w zatrudnieniu poza Grupą. Dostrzegamy w osobach z niepełnosprawnościami przede wszystkim kompetentnych, lojalnych pracowników i tym doświadczeniem chcemy się dzielić jak najszerzej. Zależy nam na szczęściu i spełnieniu zawodowym jednostek i to są cele, które każdego dnia z pasją realizuje zespół naszej Fundacji. Cieszymy się, że działania te zostały zauważone i docenione – powiedziała po odebraniu nagrody Monika Truszkowska-Bednarek, prezes Fundacji Integralia.

Istotą Konkursu jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

– Gdy rozpoczynaliśmy tę inicjatywę, zastanawialiśmy się nad tym, jakie słowo najlepiej odda ideę naszego konkursu, czyli przełamywania barier, obojętności, lodów niezrozumienia, a przez to też braku zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i wybraliśmy: Lodołamacz to wielki statek, który lody przełamuje jako pierwszy, a za nim podążają inni. Po 11 latach możemy śmiało stwierdzić, ze to słowo nabrało cieplejszego wyrazu, że lodołamacz to teraz niekoniecznie ten, co łamie lodowe obojętności, bo na szczęście sytuacja się trochę poprawiła. Ciągle jednak za mało jest wzorców, takich do naśladowania firm, na które możemy patrzeć i brać z nich przykład; brak ludzi, którzy swą empatią przekonują innych, że warto połączyć biznes i zatrudnianie osób niepełnosprawnych – wspominała Monika Bugajewska-Tykarska, prezes zarządu Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON).

To już druga nagroda przyznana Integralii w historii konkursu za działalność ukierunkowaną na poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami. W 2007 roku Fundacja otrzymała statuetkę w kategorii Pracodawca Nieprzedsiębiorca.

Poza fundacją tytuł honorowy – Lodołamacz Specjalny – przyznano Beacie Wachowiak–Zwara, członkini Rady Nadzorczej Fundacji Integralia. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych nagrodziła także firmy i instytucje w trzech kategoriach: Zakład Pracy Chronionej, Otwarty Rynek oraz Instytucja.

Fundacja Integralia oraz Beata Wachowiak–Zwara będą reprezentować woj. pomorskie na szczeblu ogólnopolskim. Gala Ogólnopolska konkursu odbędzie się 29 września w Zamku Królewskim w Warszawie. Patronat Honorowy objęła małżonka prezydenta RP pani Agata Kornhauser-Duda.

dostarczył infoWire.pl

Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content