Wręczono mazowieckie „Lodołamacze” – pisze Życie Warszawy

Wręczono mazowieckie „Lodołamacze” – pisze Życie Warszawy

Kilkanaście instytucji: zakładów pracy chronionej, firm i fundacji zostało laureatami konkursu regionalnego „Lodołamacze 2011”. Nagrody odebrali w czwartek w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
Konkurs skierowany jest do osób angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Jak poinformowała organizatorka i koordynatorka konkursu Anna Węgrzynowicz, w tegorocznej, VI jego edycji kapituła brała pod uwagę zwłaszcza liczbę zatrudnionych niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby pracowników w przedsiębiorstwie, a także dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb niepełnosprawnych.

Wśród nagrodzonych instytucji w kategorii zakładów pracy chronionej pierwszą nagrodę otrzymał Spółdzielczy Producent Sprężyn z Siedlec, gdzie na 237 pracowników, zatrudnionych było 148 pracowników z niepełnosprawnością. W zakładzie prowadzona jest działalność socjalno-rehabilitacyjna dla wszystkich pracowników. Drugie miejsce zajęło Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Partner” z Mińska Mazowieckiego, a trzecie Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych z Warszawy.

Na otwartym rynku pracy nagrodzono firmę Vinet Łukasz Moskwa z Łomianek za zaangażowanie na rzecz pozytywnego wizerunku rehabilitacji zawodowej i społecznej; przedsiębiorstwo społeczne „Gospoda Jaskółeczka” z Radomia oraz Hurtownię MAAN z Warszawy.

W kategorii pracodawców, którzy nie są przedsiębiorcami nagrodzono Fundację „Praca dla Niewidomych” z Drobina „za stworzenie warunków, w których osoby niepełnosprawne, w tym przede wszystkim osoby niewidome i słabowidzące z terenów wiejskich będą mogły się realizować społecznie i zawodowo”.

Superlodołamacz przyznano Zespołowi Regionalnemu Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego Warszawski Dom pod Fontanną. W ocenie kapituły jego działalność „przełamuje opór pracodawców przed zatrudnianiem osób ze schorzeniami natury psychicznej i stanowi wzór oraz inspirację do powstania innych podobnych miejsc”.

Wyróżnienie specjalne przyznano Stowarzyszeniu Sportu Osób Niepełnosprawnych i pośmiertnie jego założycielowi Sławomirowi Sękowskiemu. Sam był czynnym zawodnikiem, graczem zespołu Sitting Bulls, reprezentantem Polski. Wypromował rugby w Polsce. Lodołamacz specjalny przyznano Cezaremu Dusio z Fundacji „Pracy dla Niewidomych” z Drobina za działania na rzecz niepełnosprawnych.

Celem organizacji jest nagradzanie i propagowanie pracodawców, dla których konieczność łączenia strefy biznesu ze strefą etyki jest naturalna i oczywista. Konkurs Lodołamacze organizowany jest od 2006 roku. Patronat honorowy nad konkursem objęła Anna Komorowska.

Źródło: Życie Warszawy
Data artykułu: 2011-09-08
Autor: mzFacebook
LinkedIn
Skip to content