WSpółczesna.pl, Poranny.pl, Wrota Podlasia: Laureaci XII edycji konkursu „Lodołamacze 2017″ z województwa podlaskiego

WSpółczesna.pl, Poranny.pl, Wrota Podlasia: Laureaci XII edycji konkursu „Lodołamacze 2017″ z województwa podlaskiego

Wśród laureatów XII edycji konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie „Lodołamacze 2017″, organizowanego przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych i Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, znalazły się organizacje i firma z województwa podlaskiego.

Konkurs składał się z dwóch etapów: regionalnego obejmującego województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie oraz etapu centralnego. Cele przedsięwzięcia to m.in. przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych.

Wśród laureatów, którzy odebrali nagrody podczas gali kończącej etap regionalny konkursu 12 września 2017 r. w siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, znaleźli się:

– w kategorii: „Zatrudnienie chronione”
I miejsce – Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku,

– w kategorii: „Otwarty rynek pracy”
III miejsce – EdPol Food & Innovation z Łomży,

– w kategorii: „Instytucja”
II miejsce – Stowarzyszenie „My dla Innych” z Białegostoku.

W dniu 27 września 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu „Lodołamacze 2017″ z udziałem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy, która objęła wydarzenie patronatem honorowym. W kategorii „Zatrudnienie Chronione” nagrodę za zajęcie II miejsca na etapie centralnym otrzymał Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, kierowany przez Panią Bożennę Chmielewską.

Zdjęcia

źródło: wrotapodlasia.plSkip to content