Współdziałanie ważniejsze od konfrontacji

Współdziałanie ważniejsze od konfrontacji

W Kampanii Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy” brakuje zrównoważonego wizerunku pracodawcy i pracownika. POPON apeluje o podjęcie działań przedstawiających pracodawców w odpowiednim świetle.
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) objęła patronatem kampanię Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”. Uznaliśmy za słuszne i ważne  uświadomienie pracodawcom i pracownikom uprawnień i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Organizacja stoi jednak na stanowisku, że należy rozszerzyć działania prowadzone w ramach kampanii poza pracowników walczących o przestrzeganie swoich praw. Apelujemy, aby odnieść kampanię również do pracodawców, w stosunku do których pracownicy mają określone obowiązki.

– Kampania Państwowej Inspekcji Pracy z naszego punktu widzenia jest bardzo słuszna. Wychodzimy jednak z założenia, że obraz nie może być jednostronny. Należy pokazać, iż pracownicy mają określone obowiązki w stosunku do pracodawców, a prawa pracodawców powinny być również przestrzegane. Chcielibyśmy postawić raczej na współdziałanie niż  na konfrontację – mówi Jan Zając Prezes Zarządu POPON.

Na początku października Państwowa Inspekcja Pracy zainaugurowała kampanię „Poznaj swoje prawa w pracy”. Celem kampanii jest zachęcanie pracowników i pracodawców do podnoszenia poziomu wiedzy na temat praw i obowiązków w pracy, a także promocja postaw służących kształtowaniu praworządności w stosunkach pracy. Bardzo istotne w kampanii ma być uświadomienie pracodawcom i pracownikom, że regulacje prawa pracy mają wpływ na wyższy komfort pracy i życia osobistego, a stosowanie się do zasad prawa pracy opłaca się i jest podstawą dla funkcjonowania zdrowego rynku i uczciwej konkurencji.

Kontakt dla mediów:

Anna Skupień
e-mail: rzecznik@popon.pl
tel.: 502 198 977Facebook
LinkedIn
Skip to content