Wypowiedź Prezesa Jana Zająca dla Radia PIN o wyrównaniu rynku otwartego i chronionego