Założenia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekazane podczas Konferencji w Senacie Parlamentarzystom przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Założenia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekazane podczas Konferencji w Senacie Parlamentarzystom przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Pobierz: Założenia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

POPON konferencja w Senacie 8.5.2014

Przekazanie założeń do zmian w ustawie. Jan Zając Prezes POPON przekazuje Senatorowi Mieczysławowi Augustynowi

POPON konferencja w Senacie 8.5.2014

Barbara Pokorny Przewodnicząca Rady Krajowej POPON

POPON konferencja w Senacie 8.5.2014

Barbara Pokorny, Senator Mieczysław Augustyn, Poseł Sławomir Piechota, Jan Zając

POPON konferencja w Senacie 8.5.2014

Senator Filip Libicki, Poseł Marek Piechota, Jan Zając, Senator Sławomir Piechota, Barbara Pokorny

POPON konferencja w Senacie 8.5.2014

Sławomir Piechota, Jan Zając, Krzysztof Kosiński dyrektor BON

POPON konferencja w Senacie 8.5.2014

Barbara Pokorny, Marek Piechota,  Mieczysław Augustyn, Sławomir Piechota, Jan Zając, Krzysztof Kosiński

POPON konferencja w Senacie 8.5.2014

Uczestnicy Konferencji

POPON konferencja w Senacie 8.5.2014

Uczestnicy KonferencjiFacebook
LinkedIn
Skip to content