Znamy laureatów Lodołamaczy 2016 w regionie wielkopolsko-lubuskim

Znamy laureatów Lodołamaczy 2016 w regionie wielkopolsko-lubuskim

Wielkopolsko – Lubuska Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016

 • Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski
 • Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski
 • Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania
 • Jan Grabkowski – Starosta Poznański
 • Zygmunt Jeżewski – Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego
 • Stanisława Ziółkowska – Okręgowy Inspektor Pracy
 • Łukasz Krysztofiak – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
 • Aleksandra Kowalska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 • Anna Skupień – Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON
 • Maria Sowińska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
 • Dorota Potejko – zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Maria Pawlak – Dyrektor Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Koninie
 • Róża Wojta – dziennikarka zajmująca się problematyką osób niepełnosprawnych

Kategoria Zatrudnienie Chronione

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Spółdzielnia Inwalidów Nadzieja w Ostrowie Wielkopolskim

Kapituła doceniła blisko 70-letnią działalność Spółdzielni Inwalidów Nadzieja w Ostrowie Wielkopolskim na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zarówno na stanowiskach kierowniczych, specjalistycznych, jak i robotniczych. Szczególną uwagę zwrócono na uratowanie Spółdzielni w 2015 r. przed upadłością przez nowego Prezesa Pana Włodzimierza Sosnowskiego, który postanowił wprowadzić dodatkową produkcję świec dla Caritasu. Dzięki temu przedsięwzięciu udało się zatrudnić dodatkowo nowe osoby z likwidowanej Spółdzielni Inwalidów Jutrzenka w Krotoszynie oraz wybudować nową halę z nowoczesnym parkiem maszynowym, a pomieszczenia wyposażono w klimatyzację, poprawiając tym samym warunki pracy. Dostrzeżono również, że pracownicy licznie korzystają z wycieczek połączonych z rehabilitacją, organizowanych przez pracodawcę.

 • II miejsce i srebrny medal: Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie
 • III miejsce i brązowy medal: Zakład Aktywności Zawodowej „Swoboda”

Kategoria Otwarty Rynek

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Delhan Artur Szyszka

Delhan Artur Szyszka zwyciężył w kategorii Otwarty Rynek Pracy. Kapituła zwróciła szczególną uwagę na fakt, że pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne na wszystkich szczeblach zatrudnienia, zgodnie z ich wykształceniem, zdolnościami, preferencjami oraz stanem zdrowia. W 2015 r. zatrudnionych zostało 5 nowych pracowników, a obecnie 25 % załogi stanowią osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Firma dodatkowo przekazuje środki na rzecz instytucji charytatywnych, działających w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych oraz prowadzi własną Fundację Delhan Uśmiech w Barwach Tęczy. Doceniono również, że pracownicy mają możliwość uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych, grach integracyjno-sportowych, tak samo jak pozostali zdrowi członkowie zespołu, co korzystnie wpływa na przełamywanie niekorzystnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności.

 • II miejsce i srebrny medal: Odrzańska Spółdzielnia Socjalna
 • III miejsce i brązowy medal: Konimpex Sp. z o.o.

Wyróżnienia:

 • Dobra Spółdzielnia Socjalna
 • Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel

Kategoria Instytucja

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Urząd Miejski w Koninie

Urząd Miejski w Koninie zwyciężył w kategorii Instytucja. Uwagę Kapituły zwróciło wyjątkowe zaangażowanie Urzędu w promowanie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, czego dowodem jest utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w nowoczesnym budynku w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Doceniono również, że Miasto Konin w 2015 r. zrealizowało projekt w ramach środków z EFS, dzięki którym samozatrudnienie znalazło 20 osób. W Urzędzie osoby z niepełnosprawnością są zatrudnianie głównie na stanowiskach kierowniczych oraz specjalistycznych, z czego duży odsetek stanowią osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Instytucja w 2015 r. nagrodziła także 77 wolontariuszy, którzy m.in. działają na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również wspiera cyklicznie drużynę koszykówki na wózkach z Konińskiego Stowarzyszenia Sportowego Mustang.

 • II miejsce i srebrny medal: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
 • III miejsce i brązowy medal: Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Zielonej Górze

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2016

Wielkopolski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „RAZEM”

Statuetka Super Lodołamacza została przyznana Wielkopolskiemu Klubowi Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „RAZEM” za wieloletnią działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, uprawiających kolarstwo tandemowe. W ramach sekcji turystycznej, osoby niewidome, będące jej członkami, biorą udział w rajdach i obozach turystycznych, rozwijając tym samym samodzielność, zaradność oraz podnosząc swoją sprawność fizyczną. Kolarze wywodzący się z Klubu biorą udział w wyścigach na terenie całego kraju i poza granicami, zdobywając czołowe lokaty (m.in. w 2016 r. Mistrzostwo Świata w duathlonie w Aviles, czy też w 2015 r. złote medale w Pucharze Świata w thriatlonie w Yokohamie i Londynie). Ponadto duet Przemysław Wegner i Artur Korc reprezentują w tym roku Poznań podczas XV Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro.

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2016

Hanna Pracharczyk – Założycielka i wieloletnia Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących

Statuetkę Lodołamacza Specjalnego otrzymała w tym roku Pani Hanny Pracharczyk. Współautorka Standardów Dostępności Miasta jest osobą ogromnie zaangażowaną w likwidowanie barier architektonicznych na terenie miasta Poznania. Pani Hanna Pracharczyk jako Współzałożyciel Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym przez wiele lat była organizatorką turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla rodziców i dzieci z dysfunkcjami wzroku. Pani Hanna w tym roku obchodzi 40-lecie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością. Ponadto jest inicjatorką i organizatorem ustawienia makiet dotykowych (Ostrowa Tumskiego, Starego Rynku, Stadionu Miejskiego oraz Placu Uniwersyteckiego) dla osób niewidomych, aby mogły także poznawać miasto Poznań w miarę swoich możliwości.

Ambasador Konkursu Marek Piekarczyk

Podczas Gali wystąpi Marek Piekarczyk

oraz Ilona Kwarta

Aleksandra Januszczak


Patronat honorowy

 • Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski
 • Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski
 • Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania
 • Jan Grabkowski – Starosta Poznańsk

Patronat medialny

 



Facebook
LinkedIn
Skip to content