facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

Lider aktywizacji  Kreator zatrudnienia

Poznan Business Run 2016

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • lodołamacze 2016 Chorzów
  • Lodołamacze 2016
  • Lodołamacze dolnośląskie

Stanowisko POPON w sprawie problemów pracodawców osób niepełnosprawnych - 13 maja 2016 Sulejów

Delegaci zebrani w dniu 13 maja 2016 r. w Sulejowie na Zwyczajnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków POPON mając na uwadze aktualną sytuację społeczno - gospodarczą podjęli stanowisko...

STANOWISKO Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dotyczące projektu ustawy od podatku od sprzedaży detalicznej

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z zainteresowaniem przyjęła wcześniejsze deklaracje Rządu RP o wspieraniu polskiej przedsiębiorczości, a w szczególności polskich małych i średnich...
Drukuj

Zmiany w formularzu INF-O-PP. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawiania podmiotowi udzielającemu takiej pomocy informacji dotyczących prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej (INF-O-PP).

Drukuj

Artur Andrus Ambasadorem Lodołamacze 2016 w podkarpacko-lubelskim

Artur Andrus - na co dzień redaktor trójkowej "Powtórki z rozrywki", co tydzień gospodarz spotkań w warszawskiej "Piwnicy pod Harendą", co jakiś czas konferansjer różnych imprez kabaretowych, a poza tym poeta, autor tekstów piosenek, artysta kabaretowy, komentator "Szkła kontaktowego"...

Drukuj

Będzie Rzecznik Praw Przedsiębiorcy

Do Sejmu trafił projekt ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy. Projektowane przepisy powołują instytucję Rzecznika Praw Przedsiębiorcy, którego zadaniem byłaby obrona interesów przedsiębiorców w sytuacjach konfliktowych, w których stroną przeciwną jest Państwo.

Drukuj

Jak zaewidencjonować składki na PFRON

Od 1 czerwca zmieni się kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, od której ustala się składki na PFRON. Obciążają one koszty podstawowej działalności operacyjnej. Dlatego ujmuje się je na koncie „Podatki i opłaty” w korespondencji z kontem „Rozrachunki publicznoprawne”

Drukuj

PFRON: 27 maja 2016 PFRON pracuje jak w każdy dzień roboczy

W piątek 27 maja 2016 roku jesteśmy do Państwa dyspozycji jak w każdy dzień roboczy.

Drukuj

PIP: Konferencja „Zdrowe miejsce pracy – dobre praktyki w eliminowaniu zagrożeń”

Uczestników procesu pracy, którym zależy na promowaniu zdrowych miejsc pracy, zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Odbędzie się ona 13 czerwca 2016 r.

Drukuj

BON: Dane wynikowe BAEL

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych publikuje ostateczne dane wynikowe z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za 2015 rok, dotyczące aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Wolters Kluwer: Pracodawców czekają wyższe wpłaty na PFRON

W miesiącach od 1 czerwca do końca sierpnia 2016 r. zakłady pracy będą dokonywały wpłat na PFRON w wyższej wysokości. Wzrosło bowiem przeciętne wynagrodzenie, na podstawie którego ustalana jest wysokość tych wpłat.

Drukuj

Odpowiedzialny Biznes: Pracodawcy Lodołamacze 2015 w Pomorskiem

Tekst pierwotnie ukazał się na netka.gda.pl, 9 września 2015 roku.

Drukuj

Odpowiedzialny Biznes, eGospodarka: Od 1 lipca zmieniają się wpłaty na PFRON

Polska Organizacja Pracodawców osób niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 1 lipca 2016 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktach wykonawczych do ustawy.

Drukuj

Wnp.pl: Lodołamacze na start. XI edycja konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych i Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ogłaszają start XI edycji Konkursu Lodołamacze. Konkurs i Kampania Lodołamacze skierowane są do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Drukuj

Zmiana na stanowisku Prezesa UOKiK

Dziś Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Marka Niechciała na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Drukuj

Joanna Brodzik już po raz drugi Ambasadorem Lodołamaczy w Mazowieckim

Joanna Brodzik urodziła się w Krośnie Odrzańskim.

Drukuj

Stanowisko POPON w sprawie problemów pracodawców osób niepełnosprawnych - 13 maja 2016 Sulejów

Delegaci zebrani w dniu 13 maja 2016 r. w Sulejowie na Zwyczajnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków POPON mając na uwadze aktualną sytuację społeczno - gospodarczą podjęli stanowisko w sprawie problemów pracodawców osób niepełnosprawnych.

© 1995-2016 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych