Strona główna POPON

W sześciu miastach wojewódzkich ... odbędą się konsultacje w sprawie wdrożenia przez samorządy usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób o ograniczonej mobilności, w tym osób z niepełnosprawnościami. Więcej info https://bit.ly/39LsOEB #niepełnosprawni #dostępność

Na spotkaniu z Pełnomocnikiem Rządu ... ds. #niepełnosprawni, ministrem Pawłem Wdówikiem poruszyliśmy ważne dla pracodawców tematy wsparcia zatrudnienia #niepełnosprawni. Panie ministrze dziękujemy za konstruktywną rozmowę i służymy wsparciem @MRPiPS_GOV_PL

AKTUALNOŚCI

https://pixabay.com/

Czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin…