Strona główna POPON

Na spotkaniu z Pełnomocnikiem Rządu ... ds. #niepełnosprawni, ministrem Pawłem Wdówikiem poruszyliśmy ważne dla pracodawców tematy wsparcia zatrudnienia #niepełnosprawni. Panie ministrze dziękujemy za konstruktywną rozmowę i służymy wsparciem @MRPiPS_GOV_PL

Dochodzenie roszczeń przez ... @funduszpfron odbywać się może wyłącznie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej - okres ich przedawnienia wynosi 5 lat co potwierdza @UOKiKgovPL i liczne wyroki WSA - więcej https://kadry.infor.pl/wiadomosci/3601157,Termin-przedawnienia-roszczen-PFRON-wynosi-5-lat.html @INFORPL @RPPrawo @Federacja_PL @DGPrawna

AKTUALNOŚCI

people

PFRON: PFRON przyjazny pracodawcom

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to instytucja przyjazna pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnościami. Przez pięć lat zmniejszyliśmy o 74 proc….