Aktualności

W związku z pandemią koronawirusa Komisja Europejska po konsultacji z państwami członkowskimi postanowiła dokonać zmian w istniejących przepisach w celu złagodzenia kryzysu ekonomicznego. Komisja Europejska przedłużyła ważność niektórych przepisów dotyczących pomocy...

23 czerwca 2020 r. prezydent podpisał ustawę tzw. tarczę antykryzysową 4.0. Zgodnie z przepisami tam zawartymi finansowanie przez PFRON warsztatów terapii zajęciowej po ich ponownym otwarciu w związku z COVID-19...