facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Drukuj

Pracodawcy mają możliwość bezpłatnie szkolić pracowników

POPON zaprasza na bezpłatne kursy finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Wykwalifikowane kadry potencjałem rozwojowym wielkopolskich firm” organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy Kierowców AUTODRIVE.

Drukuj

Spada liczba pracowników niepełnosprawnych otwartego rynku pracy zarejestrowanych w SOD

Na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazały się najnowsze dane PFRON dotyczące osób niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON. Dane dotyczą miesiąca marca 2012, ze względu na możliwość dokonywania korekt przez pracodawców nie są one jeszcze pełne.

Drukuj

Pracodawcy RP: Odpowiedzialna współpraca między przedsiębiorcami a organizacjami społecznymi może stworzyć nowe, cenne dla obu stron wartości

Jak wygrywać dzięki współdziałaniu z sektorem pozarządowym? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji Innowatorzy CSR 2012, która odbyła się 17 maja w Warszawie. Konferencję otworzył Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Drukuj

Informacja PFRON dotycząca aplikacji SODiR off-line

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych informuję, iż od 16 maja 2012 dostępna jest wersja 8.101 SODiR off-line.

Drukuj

Konferencja prasowa POPON - promowanie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

W Urzędzie Miasta Wrocławia Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zorganizował konferencję prasową, której celem było promowanie pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Drukuj

Konieczna jest współpraca wszystkich instytucji rynku pracy - POPON patronem konferencji zorganizowanej przez ERKON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wzięła udział w zorganizowanej przez Elbląską Radę Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych konferencji "Indywidualne ścieżki zatrudnienia". POPON był jednym z patronów tej konferencji.

Drukuj

Bez wsparcia samorządów i państwa zatrudnianie osób niepełnosprawnych nie będzie możliwe

W Urzędzie Miasta Chorzowa odbyła się konferencja prasowa z udziałem posła Marka Plury, Marcina Michalika, zastępcy prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych, Tomasza Jakubca, przewodniczącego rady wojewódzkiej POPON oraz przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Podczas konferencji mówiono o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, sytuacji pracodawców oraz przełamywaniu barier, zainaugurowano również siódmą edycję Konkurs Lodołamacze na Śląsku.

Drukuj

Udzielanie ulg we wpłatach na PFRON przez konsorcja

Ulga we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), może być udzielona wyłącznie przez podmiot spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 tej ustawy z tytułu sprzedaży jego własnej produkcji lub własnych usług (z wyłączeniem handlu).  Wynika to jednoznacznie z art. 22 ust. 1 i 6 ustawy. Przepisy te nie dopuszczają udzielania ulg we wpłatach na PFRON przez podmiot nie spełniający warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, choćby sprzedawał produkcję lub usługi wytworzone przez inny podmiot spełniający te warunki.

Drukuj

Pracodawcy RP: Jak wspierać rozwój polskich przedsiębiorców

Podczas Europejskiego Forum Gospodarczego w Katowicach odbył się panel pt. Wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorców. Jednym z jego uczestników był Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Drukuj

Ważne! Wyjaśnienie w sprawie kontroli PFRON

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami pracodawców, którzy otrzymali wezwania z PFRON do złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w sprawie zatrudnionych w 2011 roku osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności POPON uzyskał w PFRON dodatkowe wyjaśnienia.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan