Bezpłatne szkolenia BON nt. orzeczeń o niepełnosprawności. Szkolenia on-line

Bezpłatne szkolenia BON nt. orzeczeń o niepełnosprawności. Szkolenia on-line

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852), wprowadzono istotne zmiany dotyczące zasad ustawowego wydłużania terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o których mowa w art. 3 i 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.). Maksymalny okres ważności pierwszej i drugiej transzy orzeczeń objętych nowymi zasadami upływa w terminach 31 grudnia 2023 r. i 31 marca 2024 r., co stwarza nowe wyzwania dla pracodawców.

W związku z tym Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pragnie poinformować o organizacji jednodniowych szkoleń on-line, które poświęcone będą wspomnianej problematyce. Szkolenia stanowią doskonałą okazję do zdobycia wiedzy praktycznej oraz rozwiązania nurtujących pytań dotyczących m.in. katalogów i interpretacji treści dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, wyznaczania okresu wliczania pracowników do stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz określania skutków orzeczeń.

 

Terminy szkoleń:

  • 18 grudnia 2023 r.
  • 10 stycznia 2024 r.
  • 17 stycznia 2024 r.
  • 19 stycznia 2024 r.

Godziny szkoleń: 1000‒1700.

Ostatnie szkolenie, planowane na 19 stycznia 2024 r., zostanie zorganizowane w formie warsztatowej. Podczas tego spotkania odpowiedzi udzielimy na konkretne pytania, skonsultujemy przypadki przedstawione w trakcie spotkania lub przed nim.

Serdecznie zapraszamy pracodawców osób niepełnosprawnych do udziału w szkoleniach, które poprowadzi Luiza Klimkiewicz ‒ prawniczka, wieloletni pracownik BON, wykładowczyni i popularyzatorka wiedzy w tym zakresie.

 

Aby wziąć udział, prosimy o zgłoszenie udziału poprzez formularz

Pobierz:
Dokumentowanie niepełnosprawności pracowników – karta zgłoszenia

Zaproszenie na szkolenie

i przesłanie na adres: badania.BON@mrips.gov.pl  nie później niż do godziny 1200 w przededniu szkolenia.

 Facebook
LinkedIn
Skip to content