Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik poinformował w Senacie, że trwają prace nad projektem dotyczącym zmian w systemie orzekania. Jedną z zapowiedzi jest scentralizowanie orzecznictwa.

Zamiast dwóch orzeczeń jak jest obecnie (orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) ma być jedno. Wydawać je będzie Krajowe Centrum Orzecznictwa i jego terenowe oddziały. Teraz jedno orzeczenie wydają specjalne miejskie/powiatowe zespoły, a drugie – poradnie psychologiczno – pedagogiczne – informuje Tok FM.

Pracownicy poradni przyznają, że nie znają żadnych szczegółów zmian. Obawiają się jednak, że to wydłuży procedurę, która już teraz potrafi ciągnąć się miesiącami.

Z zapowiedzi ministra Wdówika wynika, że po zmianach orzeczenia mają być wydawane na podstawie specjalnej klasyfikacji ICF (Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia). Chodzi o orzekanie wyłącznie na podstawie rozmowy z osobą niepełnosprawną czy obserwacji jej zachowania przed zespołem orzekającym.

Cały artykuł
Autor: Tok FM/Rynek Zdrowia
Źródło: https://www.rynekzdrowia.pl/Skip to content