Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie Tarczy Antykryzysowej

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie Tarczy Antykryzysowej

Warszawa, 30 marca 2020 r.

Apel Rady Przedsiębiorczości do
Marszałka Sejmu RP, Pani Elżbiety Witek
Marszałka Senatu RP, Pana Tomasza Grodzkiego
Premiera RP, Pana Mateusza Morawieckiego

W uchwalonej w sobotę rano przez Sejm RP tzw. Tarczy Antykryzysowej nie uwzględniono zasadniczych postulatów polskich przedsiębiorców, reprezentowanych w Radzie Przedsiębiorczości. Oznacza to, że dramatyczna sytuacja pracowników i firm w Polsce będzie z każdym dniem się zaostrzać. Upadłości firm i utrata miejsc pracy przez setki tysięcy pracowników jest kwestią najbliższej przyszłości.

Ze zdumieniem przyjęliśmy także fakt, że w tej samej ustawie Sejm przyjął zapisy, które nie mają nic wspólnego z ratowaniem gospodarki. Mówmy tu o zwiększeniu uprawnień Prokuratora Generalnego, możliwości ingerowania Premiera w skład i prace Rady Dialogu Społecznego oraz zmiany w Kodeksie wyborczym. Działania te nie tylko opóźniają wprowadzenie Tarczy w życie, ale i podważają zaufanie tak potrzebne w czasach kryzysu.

Ratujmy wspólnie polską gospodarkę! W tych dramatycznych okolicznościach domagamy się od Państwa podjęcia natychmiastowych, skutecznych i odpowiedzialnych decyzji. Miliony pracowników nie mogą dłużej czekać.

Po pierwsze, apelujemy o niezwłoczne przyjęcie i wprowadzenie w życie Tarczy Antykryzysowej w zakresie związanym z ratowaniem gospodarki, utrzymaniem zatrudnienia i funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Naszym zdaniem nie daje wprawdzie ona wystarczająco skutecznych narzędzi ochrony miejsc pracy i płynności finansowej firm, ale pozwoli tysiącom firm skorzystać z jakiejś formy pomocy. Każdy dzień opóźnienia jej wejścia w życie przełoży się na pogarszanie gospodarczej sytuacji w kraju.

Po drugie, musimy natychmiast wspólnie przygotować lepsze rozwiązania podejmując prace prowadzące do uchwalenia Tarczy Kryzysowej 2.0. Sytuacja zdrowotna i ekonomiczna, tak przedsiębiorstw, jak i pracowników wyprzedziła już zapisy przyjętej przez Sejm ustawy. Wymaga ona nowelizacji!

Nasi eksperci są gotowi do pracy.

Członkowie Rady dysponują listą poważnych poprawek i uzupełnień Tarczy w formie konkretnych zapisów prawnych, które muszą się znaleźć w jak najszybszej nowelizacji ustawy.

Tylko razem, w dialogu rządzących i przedsiębiorców, możemy szybko stworzyć przepisy, które uchronią nas przed kataklizmem.

Podpisali:
Andrzej Arendarski Krajowa Izba Gospodarcza
Marek Kowalski Federacja Przedsiębiorców Polskich
Jolanta Jaworska Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
Maciej Witucki Konfederacja Lewiatan
Wojciech Kostrzewa Polska Rada Biznesu
Andrzej Malinowski Pracodawcy RP
Marek Goliszewski Związek Pracodawców Business Centre Club
Krzysztof Pietraszkiewicz Związek Banków Polskich
Jan Gogolewski Rzemiosła Polskiego

 

Apel Rady PrzedsiębiorczościFacebook
LinkedIn
Skip to content