BON: Lodołamacze 2019 przyznane

BON: Lodołamacze 2019 przyznane

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa XIV Edycji konkursu „Lodołamacze 2019” pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Laureatami „Lodołamaczy” są firmy, instytucje i organizacje oraz osoby przełamujące stereotypy i uprzedzenia wobec osób z niepełnosprawnościami. Konkurs od czternastu lat organizuje Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON), której fundatorem i założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).

Nagrodą honorowani są przede wszystkim pracodawcy z całego kraju otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych, których przedsiębiorstwa dają swoim pracownikom zatrudnienie i szansę na rozwój. Kapituła centralnego etapu konkursu „Lodołamacze 2019”, w pracach której uczestniczył Krzysztof Michałkiewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, nagrodziła podmioty i osoby w sześciu kategoriach.

W imieniu Prezydenta RP, Krzysztof Michałkiewicz, wiceszef Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wręczył Brązowy Krzyż Zasługi za działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym Panu Marcinowi Szczepańskiemu – przewodniczącemu Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej POPON.

Pełnomocnik wręczył również statuetkę „Superlodołamacza”, który to tytuł kapituła konkursu przyznała restauracji Different, zatrudniającej osoby niewidome.

Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie www.lodolamacze.info.pl

Konkurs pokazuje znaczącą wartość społecznej odpowiedzialność biznesu. Laureaci Konkursu reprezentują bowiem najwyższe standardy w obszarze wrażliwości na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz aktywność w działaniu na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

GaleriaFacebook
LinkedIn
Skip to content