BON: Rekordowe środki na samorządowe inicjatywy dla osób niepełnosprawnych

BON: Rekordowe środki na samorządowe inicjatywy dla osób niepełnosprawnych

Prawie 1 miliard 220 milionów złotych przekaże w tym roku PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej.
– „Do samorządów powiatowych trafi blisko 995 mln zł, a do samorządów wojewódzkich kolejne 224 mln zł. To w sumie o 158 mln zł więcej niż w ubiegłym roku” – zapowiedział podczas briefingu prasowego Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

 – To wsparcie jest rekordowe pod względem kwot i rozwiązań, które będą wdrażane” – podkreślił minister podczas briefingu, w którym udział wzięli także prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz, oraz Starosta Opatowski Tomasz Staniek.

Wsparcie ze środków PFRON
Ze środków PFRON finansowana jest m.in. działalność warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. – Dobre funkcjonowanie tych placówek ma nieoceniony wpływ na rehabilitację i aktywizację zawodową – mówił prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Dzięki otrzymanym z PFRON funduszom samorządy ponadto likwidują bariery architektoniczne, komunikacyjne i techniczne, zaopatrują osoby potrzebujące w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze. Organizują też turnusy rehabilitacyjne oraz inne wydarzenia o charakterze sportowym i kulturalnym. Możliwe jest również wyposażanie stanowisk pracy, dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej czy finansowanie szkoleń. –„Samorządy są naturalnym partnerem rządu, jeśli chodzi o wspieranie osób niepełnosprawnych. To gminy, powiaty i województwa decydują,  jak wykorzystać pieniądze przekazywane im na wsparcie. Najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców – mówił prezes Krzysztof Michałkiewicz.

Niepełnosprawni na ryku pracy
Aktywizacja osób niepełnosprawnych ma także wymiar zawodowy. Stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym spadała w ciągu ostatnich czterech lat o ponad połowę (z 11,3% w 2015 r. do 5,4% w 2019 r. , porównanie III. kwartału, BAEL).

Rośnie  przy tym współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (wzrost o 3,1 punkty procentowe do poziomu 29,2%, w 2015 r. – 26,1%)  i wskaźnik zatrudnienia (wzrost o 4,5 punktu procentowego do 27,7%, w 2015 r. – 23,2%)

Wiceminister Paweł Wdówik zwrócił jednak uwagę, że najlepiej na rynku pracy radzą sobie osoby niepełnosprawne z wykształceniem wyższym. „- Wśród tej grupy osób wskaźnik zatrudnienia osiągnął ok. 67 %, ale już wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym wskaźnik spada do 37 %”. W grupie osób po gimnazjum wskaźnik  wynosi do 5,4%.” – mówił minister.

 

źródło: https://niepelnosprawni.gov.plFacebook
LinkedIn
Skip to content