Comparic: Gala Ogólnopolska Konkursu Lodołamacze 2023

Comparic: Gala Ogólnopolska Konkursu Lodołamacze 2023

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 18 lat przyznają prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.

Gala Ogólnopolska Konkursu Lodołamacze 2023 odbędzie się 12.10 2023 r.
Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Istotą Kampanii Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

Pragniemy, by idea Konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

Konkurs przez te wszystkie lata pozwolił nam na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem otwartości i zaangażowania. O tym, jak ważny jest to konkurs i jak dużo znaczy w nim udział i nagroda świadczą dziesiątki, setki zgłoszeń w każdej edycji.

W tym roku podczas XVIII edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze uhonorujemy Laureatów w 10 kategoriach:

Zatrudnienie chronione
Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
Otwarty rynek pracy
Instytucja
Biznes Odpowiedzialny Społecznie- Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)
Dziennikarz bez barier
Przyjazna przestrzeń -dostępność cyfrowa
Zdrowa Firma
Super Lodołamacz
Lodołamacz Specjalny

Gala Ogólnopolska Konkursu Lodołamacze 2023 odbędzie się 12.10 2023 r. o godz. 15.00 w Zamku Królewskim w Warszawie

 

źródło: https://comparic.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content