Czy otrzymam potwierdzenie przedłużenia orzeczenia w czasie pandemii? ZUS odpowiada

Czy otrzymam potwierdzenie przedłużenia orzeczenia w czasie pandemii? ZUS odpowiada

Czy przedłużone orzeczenia, których ważność skończyła się w czasie pandemii, mają moc taką samą, jak „zwykłe” orzeczenia? Czy obywatel otrzyma jakiekolwiek potwierdzenie przedłużenia orzeczenia? Pytają o to pracodawcy, którzy chcą mieć „porządek w papierach”, by nie mieć potem nieprzyjemności związanych choćby z SODiR czy inspekcją pracy.

Odpowiedź ZUS:

ZUS nie wydaje żadnych potwierdzeń przedłużenia orzeczenia, ponieważ ważność orzeczeń została przedłużona z mocy prawa (tj. art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającej ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. z 2020 r. poz. 568; art. 15zc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

 

cały artykuł
autor: Redakcja
źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content