Dodatki dla niepełnosprawnych w Polsce. Sprawdź szczegóły

Dodatki dla niepełnosprawnych w Polsce. Sprawdź szczegóły

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie finansowe od państwa. Wysokość niektórych się zmienia, a część uzależniona jest od dochodów.

Osoby niepełnosprawne zarówno dorosłe, jak i dzieci mogą liczyć na różne formy wsparcia. Wśród nich ta finansowa jest niezbędna, aby osoby te mogły zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Warto sprawdź niektóre dodatki, które resort rodziny przygotował.

Renta socjalna  

Jest to renta wypłacana osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy. W 2018 roku rząd zrównał rentę socjalną dla osób niepełnosprawnych z najniższą rentą wypłacaną przez ZUS. Od marca 2019 r. wysokość tej renty to 1100 zł, a więc o 360 zł więcej niż w 2015 r.

Według danych resortu coraz więcej niepełnosprawnych jest też uprawnionych od pobierania rent socjalnych. Obecnie jest to ok. 280,5 tys. osób. W 2018 roku wypłacono z budżetu państwa 3,2 mld złotych na pokrycie rent socjalnych i było to 0,45 mld więcej niż w roku poprzednim.

Renta ta podlegają dodatkowej wypłacie z tytułu Emerytura Plus, to znaczy, że osoba, której przysługuje, to świadczenie otrzyma tzw. trzynastkę w wysokości 1100 brutto.

Więcej informacji na temat renty socjalnej można uzyskać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Dofinansowania 

Osoba niepełnosprawna może również wnioskować o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, które maksymalnie może wynieść 1945 zł, a także dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do kwoty 24 318 zł i dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych do 72 956 zł.

Po wsparcie w tym zakresie zainteresowane osoby lub rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub oddziału regionalnego PFRON.

Zasiłki: stały, celowy, mieszkaniowy

Są również inne środki, o które osoba niepełnosprawna może wystąpić, na przykład będąc w trudnej sytuacji materialnej. W takim wypadku może otrzymać zasiłek stały, który przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku czy niepełnosprawności. Zasiłek ten jest zależny od dochodu.

Resort podkreśla, że w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Osoba niepełnosprawna może również starać się również dodatek mieszkaniowy (ok. 200 zł w zależności od gminy) i specjalny zasiłek celowy specjalny (do 701 zł) dla osoby samotnie gospodarującej.

Cały artykuł
Autor: mk
Źródło: https://polskieradio24.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content