Dostępność Plus – to my wyznaczymy standardy światowe?

Dostępność Plus – to my wyznaczymy standardy światowe?

Zjawisko wykluczenia społecznego nie jest zjawiskiem nowym, zwłaszcza gdy patrzymy na nie przez pryzmat osób niepełnosprawnych, które mają problem z poruszaniem się, niedowidzą lub niedosłyszą. W dobie cyfryzacji oraz obecnej sytuacji gospodarczej Polski nie powinno ono być problemem, ponieważ istnieją możliwości techniczne i finansowe, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa, nie tylko rozwijając swoje zainteresowania, ale i wspierając rozwój gospodarczy kraju.

Te możliwości tworzy program Dostępność Plus, integrujący rozwiązania prawne, finansowe i potrzeby osób niepełnosprawnych, którego realizacja może przenieść nasz kraj na wyższy poziom dostępności, sprawiając, że staniemy się wzorcem dla innych. Już teraz wiele dobrego się w tym zakresie dzieje.

Problem dostępności dotyczy nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również osób starszych lub chorych, które okresowo lub trwale tracą możliwość normalnego funkcjonowania.

Objęte rządowym programem Dostępność Plus działania, mające na celu wprowadzenie rozwiązań umożliwiających osobom niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie mają do roku 2025 pochłonąć 23 mld zł.

Dyskusja panelowa pod hasłem Dostępność Plus odbyła się w trakcie XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który obradował w dniach 13-15 maja 2019 r.

Dyskusja wokół programu Dostępność Plus, tak jak sam rządowy program o tej nazwie, nie skupiała się wyłącznie na problemach osób niepełnosprawnych, choć niewątpliwie to one borykają się z licznymi niedogodnościami, których osoby sprawne nawet nie zauważają.

Czytaj cały artykuł

Autor: Bogdan Bugdalski

Źródło: pulHR.plFacebook
LinkedIn
Skip to content