Firmy przestają pomijać niepełnosprawnych

Firmy przestają pomijać niepełnosprawnych

5, 5 mld zł – takim budżetem w całości na ten rok dysponuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aktywizacja osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i wprowadzanie ich na otwarty oraz chroniony rynek pracy, to jedno z głównych zadań tej instytucji. Ocenia się, że ok. 12 proc, społeczeństwa to osoby niepełnosprawne.

Z tego ponad pięciomiliardowego budżetu większość, bo ponad trzy miliardy trzysta tysięcy złotych trafia w tym roku do pracodawców, którzy oferują pracę na różnych stanowiskach, często we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

PFRON wspiera też samorządy w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej – w tym roku przekazał do samorządów powiatowych i wojewódzkich już ponad miliard złotych.

Warto przypomnieć, że środki do PFRON trafiają tam w głównej mierze od tych pracodawców, którzy nie zatrudniają niepełnosprawnych i nie osiągają odpowiedniego wskaźnika pod tym względem, czyli co najmniej 6 proc.osób wobec wszystkich zatrudnionych w firmie. W tej grupie są zarówno instytucje publiczne jak i firmy prywatne. Do tego dochodzi dotacja celowa z budżetu państwa – ponad 700 mln zł.

Czytaj cały artykuł

Autor: Grażyna Raszkowska

Źródło: http://wgospodarce.plFacebook
LinkedIn
Skip to content