Gazeta Ostrowiecka: LODOŁAMACZE 2023 – Ostrowieckie Muzeum i Firma „AdaX” z Powiatu Ostrowieckiego

Gazeta Ostrowiecka: LODOŁAMACZE 2023 – Ostrowieckie Muzeum i Firma „AdaX” z Powiatu Ostrowieckiego

Już 27 wrześnio br. podczas Regionalnej Gali w Katowicach odbędzie się rozdanie nagród w ramach konkursu Lodołamacze 2023, którego ideą jest łamanie stereotypów, uprzedzeń, a przede wszystkim lodów obojętności na los osób z niepełnosprawnością, w szczególności na rynku pracy, któremu przyświeca hasło „Pracodawca odpowiedzialny społecznie zmienia świat na lepsze”.

Już 27 wrześnio br. podczas Regionalnej Gali w Katowicach odbędzie się rozdanie nagród w ramach konkursu Lodołamacze 2023, którego ideą jest łamanie stereotypów, uprzedzeń, a przede wszystkim lodów obojętności na los osób z niepełnosprawnością, w szczególności na rynku pracy, któremu przyświeca hasło „Pracodawca odpowiedzialny społecznie zmienia świat na lepsze”.

Po raz pierwszy w gronie laureatów znalazły się dwie instytucje z powiatu ostrowieckiego: Muzeum Historyczno – Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim z Rezerwatem Krzemionki oraz firma „Adax”. Nagrody przyznawane są co roku w kilku kategoriach: zatrudnienie chronione, otwarty rynek pracy, instytucja, przyjazna przestrzeń, zdrowa firma, dziennikarz bez barier, pracodawca odpowiedzialny społecznie oraz Super Lodołamacz i Lodołamacz Specjalny.

Jak podkreśla Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i jednocześnie członek Kapituły, jest to bardzo ważny konkurs, organizowany prze Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

„FAZON”, której fundatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Statuetka przyznawana jest pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób z niepełnosprawnością, otwartym na ich zatrudnianie oraz promowanie niepełnosprawnych pracowników. Ostrowiecka firma „Adax” zdobyła pierwsze miejsce w kategorii zatrudnienie chronione, zaś ostrowieckie muzeum w kategorii instytucja. Dzięki realizacji projektu prze powiat ostrowiecki w zakresie poprawy dostępności muzeum, w Rezerwacie Krzemionki powstał specjalny odcinek umożliwiający zwiedzanie pradziejowych kopalni osobom poruszającym się na wózkach, a także likwidacji barier architektonicznych i dostosowania obiektów dla osób z niepełnosprawnościami. Zakład Produkcyjno-Handlowy „Adax” rozpoczął działalność w 1991 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim i systematycznie zwiększa zatrudnienie. Obecnie do 150 osób. Firma jest niezwykle otwarta na zatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Małgorzta Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Cieszy mnie fakt, że po raz pierwszy w powiecie ostrowieckim Muzeum Historyczno – Archeologiczne z Rezerwatem Krzemionki otrzymały tak wysokie wyróżnienie. Na pewno podniesie to prestiż instytucji, ale przede wszystkim pokaże marketingowo, że warto przyjechać do Muzeum. Jest to statuetka nadawana instytucjom za łamanie barier, stereotypów jeśli chodzi o kontakt z osobami niepełnosprawnymi. Czekamy na uroczyste rozdanie statuetek w Katowicach.

W Katowicach rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dla regionów: łódzkiego, śląskiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego. Centralna Gala odbędzie się 12 października na Zamku Królewskim w Warszawie.

autor: A. MroczekFacebook
LinkedIn
Skip to content