Gazeta Piastowska: Niepełnosprawny, nie znaczy gorszy! Rehabilitacja poprzez śpiew i muzykę

Gazeta Piastowska: Niepełnosprawny, nie znaczy gorszy! Rehabilitacja poprzez śpiew i muzykę

Z wokalistką i kompozytorką Patrycją Kamola – rozmawia Krystyna Mika/

red: Zostałaś Honorowym Ambasadorem Konkursu “Lodołamacze 2019”. Czy jest to Twoje nowe zetknięcie się z problematyką niepełnosprawności?

Patrycja Kamola: Honorowym Ambasadorem Konkursu „Lodołamacze” organizowanym przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zostałam wybrana już po raz drugi. W tym roku swoim patronatem objęłam nie tylko Dolny Śląsk, ale również województwo lubuskie, śląskie i opolskie. Z osobami niepełnosprawnymi mam kontakt od wielu lat współpracując z Warsztatami Terapii Zajęciowej czy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Są to placówki pomagające osobom niepełnosprawnym w pozyskaniu lub przywróceniu im zaradności osobistej i zdolności wykonywania czynności życia codziennego. Osoby niepełnosprawne stanowią grupę ludzi, dla których nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych im w dorosłym życiu może skutkować podjęciem w przyszłości pracy zawodowej, która podnosi poczucie ich własnej wartości.

 

red: Jak praca z osobami niepełnosprawnymi wpłynęła na Twoje postrzeganie tej grupy społecznej?

Patrycja Kamola: Stały kontakt z osobami niepełnosprawnymi uświadomił mi, że są to tacy ludzie jak wszyscy, tyle tylko, że mają pewne ograniczenia. Niepełnosprawność nie jest problemem, to osoby niepełnosprawne z uwagi na swoje ograniczenia mają problemy, a społeczeństwo powinniśmo zadbać o to, aby likwidować bariery i stwarzać im równe szanse. W swoich działaniach chciałabym doprowadzeić do takiej sytuacji, w której osoby niepełnosprawne będą mogły realizować swoje zamierzenia i potrzeby w sposób wolny od ograniczeń. Ja im w tym pomagam między innymi poprzez wprowadzanie ich w świat dźwięków, muzyki oraz ucząc poprawnej mowy.

 

red: W jakich działaniach skierowanych do osób niepełnosprawnych bierzesz udział?

Patrycja Kamola: Z racji mojego zawodu – magistra sztuki i wokalistyki oraz jako pedagog emisji głosu i osoba związana z logopedią, staram się podejmować szereg działań, których celem jest stworzenie osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków do rozwoju i udziału w życiu społecznym, na równi z osobami w pełni sprawnymi. Skupiam się przede wszystkim na działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych zmierzających do ich integracji ze społeczeństwem. Zainicjowałam kilka działań ukierunkowanych na polepszenie jakości ich życia. Są to przede wszystkim moje autorskie programy umuzykalniające i logopedyczne z przeznaczeniem w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

red: Jakie formy wsparcia są Twoim zdaniem najbardziej potrzebne w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych?

Patrycja Kamola: Moim zdaniem jest to sprawa bardzo indywidualna. Ja przede wszystkim skupiam się na dzieciach i młodzieży, z którymi na co dzień pracuję na zajęciach wokalnych i umuzykalniających. Realizuję model rehabilitacji, który zakłada uwzględnienie wszystkich rodzajów potrzeb osoby niepełnosprawnej. W związku z tym, moją preferowaną formą wsparcia jest połączenie rehabilitacji psychologicznej, logopedycznej i ogólnie umuzykalniającej. W praktyce rehabilitacja powinna być procesem ciągłym, tak, aby poszczególne jej elementy nakładały się i uzupełniały.

 

red: Bierzesz udział w organizacji koncertów z udziałem osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Czy to jest również forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych?

Patrycja Kamola: Ostatnio występowałam na koncercie charytatywnym „Autyzm. Wystarczy zrozumieć”, zwieńczającym tegoroczne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Polsce, gdzie wraz z towarzyszącym mi zespołem muzycznym, zostałam bardzo ciepło przyjęta zarówno przez osoby niepełnosprawne, biorące udział w moim koncercie, jak i ich rodziców. Oprócz tego, ucząc śpiewu i emisji głosu oraz gry na instrumentach staram się przenosić swoją wiedzę zdobytą na studiach wokalnych na Akademii Muzycznej w Katowicach oraz na Uniwersytecie Zielonogórskim na grunt osób niepełnosprawnych. Mój udział jako Ambasadora Konkursu „Lodołamacze”, odbywającego się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser – Dudy, w Gali rozdania nagród „Lodołamaczy”, która odbędzie się 10 września o godzinie 13:00 w Auli Biblioteki Śląskiej w Katowicach jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Konkurs „Lodołamacze” ma od wielu lat rangę ogólnopolską i bardzo prestiżową. Cieszę się, że to właśnie mi przypadł udział współorganizowania części artystycznej tej uroczystości, podczas której zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają prestiżowe wyróżnienia, a ja zaśpiewam i zaprezentuję autorskie piosenki pochodzące z moich dwóch ostatnich płyt, które obecnie znajdują się na ponad dwudziestu regionalnych i ogólnopolskich listach przebojów.

 

 

Źródło: http://www.gazetapiastowska.plFacebook
LinkedIn
Skip to content