Goniec Górnośląski: Lodołamacze 2021! By odmrozić pracodawców

Goniec Górnośląski: Lodołamacze 2021! By odmrozić pracodawców

Cel: wyróżnianie pracodawców, promowanie osób i instytucji działających na rzecz aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Konkurs LODOŁAMACZE ma zachęcać do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przełamywać stereotypy i uprzedzenia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integrować osoby niepełnosprawne i stwarzać im szansę na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Inicjatorem i organizatorem jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „FAZON”, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Obecnie ruszyła XVI już edycja wydarzenia. Która jest organizowana nieprzerwanie od 2006 roku.
Rozstrzygnięcia regionalne konkursu – we wrześniu. Etapy regionalne przebiegają w dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim. Gala finałowa natomiast odbędzie się 7 października 2021 roku w Zamku Królewskim w Warszawie.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

A tym czasem jeszcze do 15 sierpnia można zgłaszać kandydatów w kategoriach:

Zatrudnienie Chronione
Rehabilitacja społeczno-zawodowa
Otwarty Rynek Pracy
Instytucja
Przyjazna Przestrzeń
Zdrowa Firma
Dziennikarz bez Barier
Foto: Ubiegłoroczny śląski finał Lodołamacze 2020.

 

źródło: https://goniec-gornoslaski.pl/wyplynely/Facebook
LinkedIn
Skip to content