Grupa Azoty ZAK laureatem konkursu LODOŁAMACZE 2021

Grupa Azoty ZAK laureatem konkursu LODOŁAMACZE 2021

W czwartek, 16 września 2021 r., podczas regionalnej gali konkursu LODOŁAMACZE w Gorzowie Wielkopolskim nagrodzono podmioty z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego za działania wspierające pracowników realizowane w 2020 r. Wśród laureatów znalazła się Grupa Azoty ZAK, której przyznano statuetkę w kategorii „Zdrowa firma”.

Od 16 lat Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON przyznaje tytuł LODOŁAMACZA pracodawcom wrażliwym społecznie, wspierającym rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych. W tym roku uhonorowano laureatów w 9 kategoriach. W imieniu Grupy Azoty ZAK statuetkę w kategorii „Zdrowa firma” odebrał prezes zarządu Paweł Stańczyk.

– Rok 2020 przyniósł wszystkim pracodawcom szereg nieznanych dotąd wyzwań. Do naszych zwyczajowych obowiązków dołączyła przede wszystkim konieczność ochrony pracowników przed efektami pandemii COVID-19. Nagroda LODOŁAMACZ świadczy o poziomie dbałości Grupy Azoty ZAK o sprawy pracownicze i wszechstronności działań w tym zakresie. W temacie ochrony zdrowia skupiamy się nie tylko na kadrze, ale i mieszkańcach całego regionu opolskiego – podkreśla Paweł Stańczyk.

Bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów działalności Grupy Azoty ZAK. Spółka corocznie organizuje i finansuje profilaktyczne programy prozdrowotne dla pracowników i członków ich rodzin, obejmujące m.in. badania i szczepienia. W 2020 r. w programach znalazła się m.in. profilaktyka oraz diagnostyka powikłań po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2 oraz rekomendowane przez WHO w okresie pandemii szczepienia przeciw pneumokokom, powodującym zapalenie płuc.

Pracownicy Grupy Azoty ZAK mają możliwość przystąpienia wraz z członkami rodzin do programu dodatkowej opieki medycznej. Mogą również korzystać z bezpłatnych porad psychologa w ramach projektu WORK LIFE BALANCE, służącego budowaniu równowagi między życiem osobistym a zawodowym. Spółka oferuje wiele dodatkowych świadczeń dla pracowników. W ostatnich latach wdrożyła m.in. dodatkowy urlop dla osób pracujących w systemach zmianowych i równoważnych, który ma sprzyjać regeneracji sił oraz zacieśnianiu więzi rodzinnych, a także dodatkowe zwolnienie godzinowe ułatwiające realizację spraw osobistych.

W 2020 r. Grupa Azoty ZAK swoją działalność społeczną skupiła na walce z COVID-19. Wsparcie finansowe objęło trzy szpitale z województwa opolskiego i sięgnęło blisko 1 mln zł. Ponadto Spółka użyczyła swoich samochodów osobowych placówkom medycznym oraz doposażała potrzebujące instytucje społeczne w środki ochrony osobistej.

Od 4 lat Grupa Azoty ZAK sprawuje pieczę nad Domem Św. Karola – placówką dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki. W związku z koszarowym systemem działania Domu i ograniczeniem uczestnictwa w aktywnościach zewnętrznych z powodu pandemii, kędzierzyńska spółka przekazała na użytek podopiecznych stół do gry w cymbergaja.

Grupa Azoty ZAK wspiera również karierę Bartłomieja Mroza – parabadmintonisty i paraolimpijczyka z 2021 r. Kierowana przez sportowca Fundacja Bartłomieja Mroza pomaga osobom niepełnosprawnym w rozwijaniu pasji i korzystaniu z różnorodnych form aktywności sportowej.

Konkurs LODOŁAMACZE przez 16 lat pozwolił na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Jest organizowany pod patronatem honorowym Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

 

źródło: https://zak.grupaazoty.com/Facebook
LinkedIn
Skip to content