Jelonka.com: Lodołamacz dla Simetu

Jelonka.com: Lodołamacz dla Simetu

To już czwarte takie wyróżnienie w historii firmy. Przedsiębiorstwo Simet S.A. z Jeleniej Góry zostało wyróżnione w prestiżowym konkursie Lodołamacze, w kat. „Zatrudnienie Chronione” – za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Organizatorem konkursu Lodołamacze jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Jej istotą jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. Od początku trwania konkursu, który w tym roku odbywał się już po raz 16., wzięło w nim udział ponad 3000 firm. Kapituły konkursu przyznały prawie 1500 nagród oraz prawie 200 wyróżnień.

Tegoroczna gala wręczenia Lodołamaczy dla firm z województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i lubuskiego odbyła się w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Nagrodę za III miejsce dla Simetu odebrali wiceprezesi zarządu firmy – Anna Bojarska-Cymara oraz Robert Bojarski.

Ta nagroda sprawiła nam olbrzymią radość – mówi prezes zarządu Simet S.A. Jacek Bojarski. – To już czwarty Lodołamacz jakim uhonorowano naszą firmę począwszy od 2008 roku. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu nominował nas dyrektor Oddziału Dolnośląskiego PFRON we Wrocławiu. Zostaliśmy wyróżnieni w jednej z siedmiu kategorii konkursu: „Zatrudnienie Chronione”. Kapituła konkursu, składająca się z 40 osób oceniała czy i w jaki sposób spełniamy wszystkie wymogi wynikające z posiadania przez nas statusu zakładu pracy chronionej. Sprawdzano między innymi wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, z podziałem na stopnie niepełnosprawności, liczbę nowo utworzonych w ostatnim roku miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, promocje osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego oraz działalność charytatywną. Nagroda jest potwierdzeniem misji naszej firmy, czyli łączenia dwóch elementów – wytwarzania bardzo dobrych produktów z branży elektrotechnicznej, z tworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Od pół wieku naszego istnienia udowadniamy, że da się to pogodzić.

Przedsiębiorstwo Simet powstało w 1970 roku pod nazwą Spółdzielnia Inwalidów Simet. Od 1997 roku jest zakładem pracy chronionej. Obecnie zatrudnia ponad 234 osób. Około 60 procent załogi to osoby niepełnosprawne w różnym stopniu. Zasadniczą częścią funkcjonowania przedsiębiorstwa jest produkcja osprzętu elektrotechnicznego dla instalacji niskiego i średniego napięcia. W szczególności produkowane są: złączki szynowe (gwintowe i samozaciskowe), listwy zaciskowe i gwintowe termoplastyczne i termoutwardzalne, złączki porcelanowe – gwintowe i samozaciskowe, puszki elektroinstalacyjne (do pustych ścian, podtynkowe i naścienne). Firma jest eksporterem własnej produkcji do: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Rosji, Czech, Słowacji, Ukrainy, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier i innych krajów Europy. Nabywcami są także odbiorcy z Indonezji i Meksyku.

Autor: WAC
Źródło: https://www.jelonka.com/Facebook
LinkedIn
Skip to content