Jest już projekt kolejnej pomocy dla przedsiębiorców

Jest już projekt kolejnej pomocy dla przedsiębiorców

Uruchomienie dodatkowych instrumentów wspierających przedsiębiorców będących w trudnej sytuacji z powodu Covid-19 oraz rozszerzenie kręgu adresatów wsparcia o kolejne branże objęte dodatkowymi ograniczeniami prowadzenia działalności – zakłada projekt rozporządzenia przygotowany w ministerstwie rozwoju, pracy i technologii.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, właśnie ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

Celem proponowanych zmian jest objęcie dodatkowym wsparciem przedsiębiorców, do których pomoc już została skierowana na podstawie przepisów rozporządzenia z 26 lutego 2021 r., a których sytuacja – w następstwie wprowadzonych obostrzeń – nadal jest trudna. Ponadto rozszerzenie kręgu adresatów wsparcia o dodatkowe branże objęte dodatkowymi ograniczeniami prowadzenia działalności.

– Pomoc kierowana będzie do branż, które szczególnie mocno zostały dotknięte konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19. Większość z podmiotów gospodarczych nadal odczuwa negatywne skutki wywołane ograniczeniami na początku pandemii w marcu-kwietniu 2020 r., a obecnie muszą sprostać kolejnym wyzwaniom wywołanym walką z COVID-19 – uzasadnia MRPiT.

Podobnie jak w poprzednich rozdaniach środków pomocowych wsparte zostaną przedsiębiorstwa w których jako rodzaj przeważającej działalności wymieniono kod PKD zawarty w projekcie rozporządzenia.

Czytaj więcej
Autor: Robert Horbaczewski
Źródło: https://www.prawo.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content