Komunikat POPON: Nowe wzory informacji INF-Z INF-1 i INF-2 (25.09.23)

Komunikat POPON: Nowe wzory informacji INF-Z INF-1 i INF-2 (25.09.23)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 827 z 28 kwietnia 2023 r.) zostały wprowadzone do systemu e-PFRON2 nowe wzory informacji:

  • INF-Z,
  • INF-1 i
  • INF-2.

Nowe wzory ww. informacji zostały udostępnione w systemie e-PFRON2 w dniu 25 sierpnia 2023 r.

Źródło: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowe-wzory-informacji/

 Skip to content