Konsultacje dla Pracodawców Wniosku Wn-P-ZF

Konsultacje dla Pracodawców Wniosku Wn-P-ZF

Drodzy Pracodawcy!

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opracowuje wzór druku  Wn-P-ZF dotyczący rekompensat z PFRON. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych została zaproszona do prac w stworzeniu wzoru wniosku. Obecnie opracowywany jest  wniosek Wn-P-ZF  dotyczący alternatywy do art 38 ust 2 i 2a u.p.d.f. dla dysponentów zakładowych funduszy (ZFA/ZFRON) w związku ze zmianami podatkowymi.

Zakładamy, że będzie miał jedną stronę (z tabelą uwzględniającą obliczanie potrącenia) + incydentalny załącznik do wniosku podobny do DEK-Z (dla dysponentów ZFA/ZFRON, którzy nie przekazali danych ewidencyjnych do PFRON).

We wniosku znajdą się jednozdaniowe pytania i odpowiedzi/instrukcje.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesyłanie pytań i uwag, które nasuwają się Państwu (lub Państwa współpracownikom) po lekturze ustawy z 27 stycznia 2022 r. (w części dotyczącej art. 33 i 33b)

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/11978/druk/624.pdf

Wątpliwości te uwzględnimy w objaśnieniach do poszczególnych pól wniosku lub bezpośrednio we wzorach.

Jest dla nas ważne, by wiedzieć o tych wątpliwościach na etapie konstruowania formularza i wzorów, a przed przeniesieniem ich do formatu PDF.

Rozwiązanie problemów i rozwianie wątpliwości może wymagać dodania lub zmiany jakiegoś pola.

Na Państwa pytania, uwagi i sugestie czekamy do 3 lutego 2022 r.
Prosimy o wysłanie informacji na adres rzecznik@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content