Koronawirus. Dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych po nowemu

pixabay

Koronawirus. Dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych po nowemu

Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakłada szereg nowych rozwiązań, które pozwolą pracodawcom zapewnić wynagrodzenia dla pracowników niepełnoprawnych i utrzymać miejsca pracy na czas zawieszenia działalności lub zmniejszenia przychodów.

Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakłada zwiększone dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnoprawnych.

Na realizację tego działania budżet PFRON zostanie podwyższony o 141 mln zł.

Ustawa daje możliwość dysponowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (w zakładach pracy chronionej) czy zakładowego funduszu aktywności (w zakładach aktywności zawodowej).

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ustawa zakłada zwiększone dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnoprawnych. Celem tego zapisu jest zapewnienie ciągłości zatrudnienia osób niepełnoprawnych.

Ustawa zakłada podwyższenie:

  • podstawy kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1800 zł do 1950 zł,
  • podstawy kwoty bazowej na osoby stopniu umiarkowanym z 1125 zł do 1200 zł,
  • dodatku do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach z 600 zł do 1200zł, w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • dodatku do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach z 600 zł do 900 zł, w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Na realizację tego działania budżet PFRON zostanie podwyższony o 141 mln zł.

cały artykuł
autor: jk
źródło: https://www.pulshr.plFacebook
LinkedIn
Skip to content