Koronawirus: dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych

Koronawirus: dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych

Przyjęta przez sejm ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakłada szereg nowych rozwiązań, które pozwolą pracodawcom zapewnić wynagrodzenia dla pracowników niepełnoprawnych i utrzymać miejsca pracy na czas zawieszenia działalności lub zmniejszenia przychodów.

DOPŁATY Z FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOPRAWNYCH
Ustawa zakłada zwiększone dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnoprawnych, którego celem jest zapewnienie ciągłości zatrudnienia tych osób.

Ustawa zakłada podwyższenie:

  • podstawy kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1800 zł do 1950 zł,
  • podstawy kwoty bazowej na osoby stopniu umiarkowanym z 1125 zł do 1200 zł,
  • dodatku do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach z 600 zł do 1200zł, w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • dodatku do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach z 600 zł do 900 zł, w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

cały artykuł
autor: jk
źródło: https://www.rp.pl/