Koronawirus: kończy się termin wypłacania renty lub świadczenia rehabilitacyjnego? ZUS odpowiada co robić

Koronawirus: kończy się termin wypłacania renty lub świadczenia rehabilitacyjnego? ZUS odpowiada co robić

Orzeczenia wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, których termin upływa w okresie epidemii, zachowują ważność przez następne trzy miesiące – informuje ZUS.

ZUS kolejny raz  wydłużył okres, w którym nie będą realizowane badania lekarzy orzeczników. Tym razem do 24 kwietnia. Pracownicy ZUS mają poinformować o tym osoby umówione na badania. Świadczeniobiorcy obawiają się jednak, że decyzja ta pozbawi ich świadczeń. Chodzi o  osoby, którym kończy się właśnie okres pobierania renty, świadczenia rehabilitacyjnego czy świadczenia 500+ dla osób niesamodzielnych.

ZUS uspokaja: orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników ZUS, których ważność upływa w czasie epidemii, będą ważne przez dodatkowe trzy miesiące.

cały artykuł
autor: jaga
źródło: https://www.rp.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content