Koronawirus uderzył w rynek pracy osób z niepełnosprawnością

Zdjęcie autorstwa Marcus Aurelius z Pexels

Koronawirus uderzył w rynek pracy osób z niepełnosprawnością

Pandemia koronawirusa wpłynęła negatywnie na warunki zatrudnienia i miejsca pracy osób z niepełnosprawnościami. Zaobserwowano m.in. spadek liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zmniejszenie liczby godzin pracy, znaczny wzrost liczby osób zwolnionych z pracy z powodu problemów pracodawcy wynikających z pandemii. Zobacz skrót z raportu z badań, przeprowadzonych przez Fundację Aktywizacja.

Druga edycja badań dotyczących rynku pracy osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii koronawirusa została wykonana niecałe pół roku po pierwszej edycji. Analizując wyniki badania
z kwietnia oraz badania obecnego widać, jak zmieniły się: sytuacja osób z niepełnosprawnościami
na polskim rynku pracy oraz postrzeganie pracy przez same osoby z niepełnosprawnościami.

Niesprzyjający rynek
Analizując sytuację osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy przez pryzmat wyników dwóch edycji badań można uznać, że pandemia koronawirusa nie wpłynęła zasadniczo na aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami. Osoby te mimo trwającej pandemii koronawirusa wykazały się dużym zaangażowaniem w poszukiwaniu nowej pracy po jej utracie lub aktywnością w zakresie zmiany pracy na, według deklaracji badanych, atrakcyjniejszą. Zaobserwowano dużą motywację i gotowość do pracy utrzymaną mimo niesprzyjających warunków.

Cały artykuł
Autor: inf. pras.
Źródło: http://www.niepelnosprawni.plSkip to content