Małgorzata Eysymontt: Korzyści z zatrudniania niepełnosprawnych

Małgorzata Eysymontt: Korzyści z zatrudniania niepełnosprawnych

Pracodawcy wiedzą, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami może być opłacalne dla obu stron.

Według danych GUS o aktywności ekonomicznej ludności Polski w II kwartale 2020 r. aż w 23,4 proc. przyczynę bierności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym stanowiła choroba i niepełnosprawność. Pojęcie „niepełnosprawność” odnosi się do osób, u których występują dysfunkcje organizmu – fizyczne, psychiczne lub umysłowe, które w sposób trwały lub okresowy mogą utrudniać, ograniczać, a nawet uniemożliwiać wykonywanie czynności życiowych lub zawodowych, pełnienie funkcji społecznych. Takim osobom pracodawca powinien zapewnić szczególną ochronę, dostosować miejsce i warunki pracy do ich potrzeb, zagwarantować równe traktowanie (w tym dostęp do pracy i awansowania), przeciwdziałać przejawom dyskryminacji.

 

cały artykuł
autor: Małgorzata Eysymontt
źródło: https://www.rp.plFacebook
LinkedIn
Skip to content