Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie: XVI edycja konkursu LODOŁAMACZE

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie: XVI edycja konkursu LODOŁAMACZE

Już po raz 16-ty Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, organizuje konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie „Lodołamacze”. Honorowym Patronem inicjatywy jest Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych „Lodołamacze” propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Istotą kampanii jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, a także zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. W ciągu 15 lat trwania konkursu wzięło w nim udział ponad 3050 podmiotów, a Kapituła przyznała 1450 nagród oraz 181 wyróżnień.

W ramach tegorocznej edycji można zgłaszać kandydatów w następujących kategoriach:

– Zatrudnienie Chronione,

– Rehabilitacja społeczno-zawodowa,

– Otwarty Rynek Pracy,

– Instytucja,

– Przyjazna Przestrzeń,

– Zdrowa Firma,

– Dziennikarz bez Barier.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 sierpnia 2021 r. Rozstrzygnięcia regionalne konkursu odbędą się we wrześniu, natomiast Ogólnopolska Gala Lodołamacze 2021 odbędzie się 7 października 2021 o godzinie 15:00 na Zamku Królewskim w Warszawie.

Więcej informacji o konkursie, w tym m.in. regulamin i formularz zgłoszeniowy, można znaleźć na stronie www.lodolamacze.info.pl.

 

źródło: https://www.gov.pl/Skip to content