MFiPR: Pracodawcy wrażliwi społecznie

MFiPR: Pracodawcy wrażliwi społecznie

Nagradzamy dziś tych, którzy w szczególny sposób dbają o osoby z niepełnosprawnościami. Tym samym udowadniają, że wszyscy w równym stopniu możemy pracować, podróżować, spędzać wolny czas – po prostu uczestniczyć w życiu społecznym, bez wyłączeń i uprzedzeń – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas gali finałowej konkursu Lodołamacze 2021. Uroczystość odbyła się 7 października 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Mam nadzieję, że nagradzane pomysły i inicjatywy na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, uda się spopularyzować i powielić. Pamiętajmy, by nasze działania, niezależnie od instytucji, czy celu samej inwestycji, były realizowane z myślą o wszystkich. Aby naszym odbiorcą mógł być każdy, bez względu na wiek, stan zdrowia, czy stopień sprawności

– podkreśliła wiceminister.

Podsekretarz stanu dodała, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiada za program Dostępność Plus. To pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Celem programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli

– przypomniała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

W ramach programu wspieramy inwestycje w dostępne szkoły, dworce, sądy, instytucje kultury, a nawet parki narodowe. Wpływamy na świadomość naszych obywateli poprzez liczne szkolenia, konferencje oraz sieć ponad 2 tys. koordynatorów dostępności. Dokonujemy też zmian systemowych, przeglądu prawa. Na cele związane z dostępnością wydaliśmy już 8,7 mld zł. Pracujemy teraz nad kształtem nowej perspektywy finansowej polityki spójności w Polsce i chcemy jeszcze mocniej nasycić ją działaniami na rzecz poprawy dostępności.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, już od 16 lat przyznaje prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie. Laureaci Lodołamaczy to firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia.

Więcej informacji i lista laureatów konkursu Lodołamacze 2021

źródło: https://www.gov.pl/Skip to content