Można wnioskować o zaległe rekompensaty z PFRON

Można wnioskować o zaległe rekompensaty z PFRON

Pracodawcy, którzy chcą otrzymać rekompensaty za styczeń i luty, nie muszą zwracać do urzędu skarbowego zaliczek podatkowych wpłaconych za te miesiące na konto zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org).
Firmy mają wątpliwości związane ze stosowaniem nowych przepisów o rekompensatach wprowadzonych nowelizacją z 24 lutego 2022 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 558). Wynika z nich, że pracodawcy, którym z powodu Polskiego Ładu spadły wpływy na ZFRON lub na zakładowy fundusz aktywności pochodzące z miesięcznych zaliczek podatkowych, zamiast zasilać konto funduszu pieniędzmi, mogą wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o rekompensaty – w wysokości równej iloczynowi stanu zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi i 4 proc. najniższego wynagrodzenia.
Zgodnie z art. 5 ustawy PFRON może przekazywać miesięczne rekompensaty, począwszy od stycznia br. Wnioski, których termin złożenia minął przed wejściem w życie ustawy (10 marca), powinny zostać złożone do 20. dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zaczęła ona obowiązywać. Oznacza to, że pracodawcy muszą dopełnić formalności w PFRON do 20 kwietnia. Nie są jednak pewni, czy mogą wystąpić o pieniądze do funduszu, skoro odprowadzili do ZFRON część zaliczek podatkowych za styczeń i luty, a przepisy mówią, że prawa do rekompensat nie można łączyć z zasilaniem tego funduszu pieniędzmi z PIT-4. Dlatego właśnie OBPON.org. zapytał, czy muszą oni zwracać te pieniądze do urzędu skarbowego.

 

cały artykuł
autor:  Michalina Topolewska
źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content