MRiPS: Liderzy dostępności wybrani

MRiPS: Liderzy dostępności wybrani

– To nie osoby z niepełnosprawnościami, mniej samodzielne, powinny dostosować się do otaczającego go świata – to przestrzeń publiczna powinna odpowiadać na potrzeby wszystkich obywateli – mówiła minister Marlena Maląg podczas Gali Konkursu Lider Dostępności.

Gala finałowa VI edycji konkursu „Lider Dostępności

„Lider Dostępności” to konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jego organizatorami są Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich, zaś honorowy patronat sprawuje Prezydent RP Andrzej Duda.

Gala Konkursu „Lider Dostępności”

– Świat powinien być dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. I to jest nasza rola, by tę dostępność im zapewnić – mówiła podczas odbywającej się w Pałacu Prezydenckim Gali Konkursu minister Marlena Maląg.

Minister przypomniała, że oprócz wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, na początku tego roku rząd polski przyjął pierwszą Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. To kompleksowy i obszerny dokument, który będzie mapą drogową polityki krajowej w tym obszarze.

„Samodzielność, aktywność, mobilność”

– Od sześciu lat wyznaczamy sobie bardzo ambitne cele. Nie są one łatwe do osiągnięcia, ale konieczne – powiedziała minister. Aby je zrealizować rosną przeznaczone na nie nakłady finansowe. – W 2015 roku na wspieranie osób z niepełnosprawnościami przeznaczano 15 mld zł. My dziś kierujemy tam niemal 30 mld zł – wyjaśniała minister Maląg.

Zapowiedziała też stworzenie nowego programu „Samodzielność, aktywność, mobilność”, na który zostanie przeznaczony miliard zł. Będzie on realizowany wspólnie przez rząd, samorządy, organizacje pozarządowe, z udziałem PFRON i Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Minister podkreśliła też rolę wspierania mieszkalnictwa osób z niepełnosprawnościami, na co zostanie przeznaczonych 600 mln zł, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej czy wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

– Do realizacji wszystkich potrzebnych zadań potrzebna jest stworzenie szerokiej koalicji – podsumowała minister Marlena Maląg.

 

 Facebook
LinkedIn
Skip to content