MRPiPS: Dofinansowania z PFRON

MRPiPS: Dofinansowania z PFRON

Dofinansowanie osoby niepełnosprawne mogą otrzymać także ze specjalnego programu PFRON „Aktywny samorząd”. Przysługuje ono m.in. do uzyskanie prawa jazdy, na zakup skutera inwalidzkiego i napędzie elektrycznym, oprzyrządowania auta, zakupu protez, zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego, a także pomoc w zdobyciu wyższego wykształcenia.

W ramach zaś konkursu „Szansa-Rozwój-Niezależność” realizowane będą 572 projekty udzielające wsparcia ponad 150 tys. osób z niepełnosprawnościami. Ponad 88 mln złotych przekazane zostanie na realizację 223 projektów w placówkach, w ramach których planowane jest udzielenie wsparcia 22 tysiącom osób z niepełnosprawnościami. Konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność” dotyczy działań na rzecz osób niepełnosprawnych podejmowanych przez organizacje pozarządowe i obejmuje zarówno umowy jednoroczne jak i wieloletnie, które zabezpieczają miedzy innymi działalność placówek udzielających pomocy w zakresie rehabilitacji ciągłej. Łączna wysokość udzielonych dofinansowań w konkursie wynosi obecnie ponad 209 mln zł. Tym samym, alokacja środków finansowych na konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność”, została zwiększona łącznie o kwotę ponad 109 mln zł.

Wymienione programy nie są jedynymi realizowanymi przez PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych, dlatego warto na bieżąco sprawdzać status realizacji poszczególnych programów czy zapowiedzi nowych.

Gdzie można zdobyć dofinansowanie? Fundusz przekazuje pieniądze samorządom i to one decydują, jak je rozdzielać. Dlatego wnioski składamy do swojego powiatowego centrum pomocy rodzinie, miejskiego ośrodka pomocy społecznej lub miejskiego ośrodka pomocy rodzinie.

Ważne! Więcej informacji można otrzymać na infolinii PFRON: 22 50 55 670 czynnej w godz. 9:00 – 15:30 oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl.

Źródło: gov.plFacebook
LinkedIn
Skip to content