MRPiPS: Nowi wiceministrowie w MRPiPS powołani

MRPiPS: Nowi wiceministrowie w MRPiPS powołani

Iwona Michałek, Paweł Wdówik oraz Alina Nowak powołani zostali na stanowiska wiceministrów rodziny, pracy i polityki społecznej. Funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych objął Paweł Wdówik, a Pełnomocnika Rządu ds. Ekonomii Społecznej i Solidarnej – Iwona Michałek.

Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Absolwent Ośrodka dla Dzieci niewidomych w Laskach oraz wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórca systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 r. kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na UW.

W latach 1993-2003 – wykładowca na Akademii Pedagogiki Specjalnej, w latach 2001-2010 pracował jako redaktor Katolickiego Radia Józef.

Pasjonat amerykańskiej ustawy Americans with Disabilities act; od wielu lat aktywnie działający na rzecz równych praw osób z niepełnosprawnością w Polsce.

Od 2010 członek komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Prywatnie żonaty, ojciec czwórki dzieci.

Iwona Michałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Ekonomii Społecznej i Solidarnej
Posłanka na Sejm VIII i IX kadencji. W 1981 roku ukończyła biologię środowiskową na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studia podyplomowe z ochrony środowiska (1989 r.) i zarządzania (1999 r.). Podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzymała tytuł honorowego Ambasadora tej uczelni.

Pracowała jako nauczyciel biologii i przyrody w szkołach wiejskich i miejskich. Przez 10 lat związana z Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty, w którym pełniła m.in. funkcję wizytatora, wicekuratora oraz sprawowała obowiązki kuratora oświaty. Kierowała również Pracownią Zarządzania, Diagnozy i Wychowania w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Przez 5 lat pełniła funkcję Rzecznika Praw Ucznia. W latach 2010-2012 kierowała projektem systemowym UE pt. „Klucz do uczenia – program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli”. Była edukatorem w zakresie przestrzegania praw ucznia i dziecka oraz koordynatorem regionalnym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ds. edukacji o tolerancji.

1 lipca 2019 roku powołana przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły.

Alina Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach (zarządzanie i marketing), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania), Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe z zakresu prawa rynku pracy oraz z zakresu Zarządzania i Ewaluacji Projektów Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej) oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Dąbrowie Górniczej (menedżerskie studia podyplomowe – poziom MBA). Odbyła także szereg kursów i szkoleń, w tym m.in. z zakresu rynku pracy, wsparcia i rozwoju osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz wykorzystania środków publicznych. Zrealizowała wiele projektów, w tym innowacyjnych, dotyczących przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia.

Karierę zawodową rozpoczynała w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, od wielu lat związana jest z instytucją rynku pracy. Od 2009 r. pełni funkcję Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu. Od 2018 r. Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów Urzędów Pracy województwa śląskiego.

Od października 2018 r. radna Sejmiku Województwa Śląskiego VI kadencji, natomiast od 2019 r. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego oraz Członek Zespołu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach ds. Cudzoziemców. Dodatkowo, od 2005 r. kurator Sądu Rejonowego w Zabrzu.

W 2017 r. wyróżniona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast w 2019 r. Odznaką Honorową Primus in Agendo – przyznaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Źródło: https://www.gov.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content