MRPiPS: Osoby niepełnosprawne chcą być aktywne zawodowo

MRPiPS: Osoby niepełnosprawne chcą być aktywne zawodowo

Aktywność zawodowa znajduje się w czołówce oczekiwań i potrzeb osób niepełnosprawnych – mówił w środę wiceminister Krzysztof Michałkiewicz. Tego dnia w MRPiPS podpisano porozumienie o współpracy PKN Orlen i PFRON w sprawie zwiększenia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Współpraca ta dotyczy projektu „Aktywni plus”, który obejmuje trzy programy: „Absolwent”, „Stabilne zatrudnienie” oraz „Praca – integracja”. Pieczę nad nimi sprawuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łączny budżet to ponad 35 mln zł.

Jak mówił podczas spotkania wiceminister Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, aktywność zawodowa znajduje się w czołówce oczekiwań i potrzeb osób niepełnosprawnych. – Ta aktywność zawodowa się zmienia. Kiedyś faktycznie każda praca była atrakcyjna dla osób niepełnosprawnych. W tej chwili młode osoby często podejmują ogromny wysiłek, żeby zdobyć kwalifikacje, skończyć studia, mieć jak najlepsze wykształcenie, żeby na rynku pracy dostać stabilne zatrudnienie, zgodne z ich oczekiwaniami – mówił wiceminister.

Odnosząc się do podpisanego przez PKN Orlen i PFRON porozumienia zapewnił: „będziemy przekonywać osoby niepełnosprawne do podjęcia zatrudnienia, pomagać Orlenowi tworzyć odpowiednie miejsca pracy, przygotowywać i wspierać osoby niepełnosprawne, żeby w tych miejscach pracy zafunkcjonowały i były świetnymi pracownikami”.

– Teraz jest dobry czas na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Bezrobocie spadło do rekordowego poziomu 5,6 proc. Jeśli chodzi o aktywność zawodową osób niepełnosprawnych, to także widzimy ogromny postęp, ale nie zmienia to faktu, że dla wielu z nich bezrobocie jest ciągle problemem, a znalezienie godnej, dobrej i stabilnej pracy jest ogromnym wyzwaniem – zauważył wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

Prezes PFRON Marlena Maląg zapewniła natomiast, że tworzona jest szeroka koalicja na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. – Przygotowaliśmy pakiet programów, który nazwaliśmy „Aktywni plus”. Pakiet ten ma przede wszystkim sprzyjać aktywizacji zawodowej, aktywizacji społecznej, ale także służyć drugiemu człowiekowi, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły trafić na rynek pracy i czuć się potrzebne – mówiła prezes PFRON.

Jak wynika z danych GUS, w 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 26,2 proc. i był o 3,7 pkt proc. wyższy niż w 2015 r. Stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym spadła natomiast z 13 proc. w 2015 r. do 7,3 proc. w 2018 r.

Źródło: gov.plFacebook
LinkedIn
Skip to content