MRPiPS: Sejm za rozszerzeniem tarczy antykryzysowej. Jeszcze większe wsparcie dla przedsiębiorców

MRPiPS: Sejm za rozszerzeniem tarczy antykryzysowej. Jeszcze większe wsparcie dla przedsiębiorców

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej to m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, dodatkowe świadczenia postojowe, a także możliwość objęcia wsparciem przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br. – Dzięki tym zmianom tarcza będzie chronić większą grupę przedsiębiorców, więcej miejsc pracy. Teraz czekamy tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Sejm przyjął rozwiązania rozszerzające tarczę antykryzysową, czyli pakiet wsparcia skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców i pracowników.

– Od samego początku podkreślaliśmy, że stworzona przez nas tarcza antykryzysowa nie jest wersją ostateczną. Na bieżąco analizujemy sytuację i szukamy takich rozwiązań, które będą realnym wsparciem dla firm w tym niezwykle trudnym czasie. Tak duże zainteresowanie instrumentami przewidzianymi w tarczy, mamy już ponad milion wniosków o wsparcie, pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, że takie działania są potrzebne. Dzięki przyjętym zmianom tarcza antykryzysowa będzie chronić jeszcze większą grupę przedsiębiorców, więcej miejsc pracy – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. – Teraz czekamy tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy – dodaje.

Tarcza 2.0. Więcej firm objętych wsparciem
Jedną z najważniejszych zmian w tarczy antykryzysowej jest możliwość objęcia wsparciem w ramach przewidzianych w niej instrumentów przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br.

To także zwiększenie dostępności nisko oprocentowanych pożyczek do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogli otrzymać je również przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

W rozszerzonej tarczy przewidziano także, że Agencja Rozwoju Przemysłu zaoferuje przedsiębiorcom – przede wszystkim z sektora transportowego – różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15-miesięczną karencją w spłacie.

Większy krąg uprawnionych do „wakacji składkowych”
Do tego dochodzi rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych tzw. wakacji składkowych o firmy zatrudniające do 49 osób. Firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto także wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi – niezależnie od liczby pracowników.

Zmiany dotyczą także świadczenia postojowego. Zamiast jednorazowego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, jednak nie więcej niż trzykrotnie.

źródło: MRPiPS