Najnowsze stanowisko BON w sprawie możliwości finansowanie wydatków z ZFRON na pomoc indywidualną w kwocie brutto

Najnowsze stanowisko BON w sprawie możliwości finansowanie wydatków z ZFRON na pomoc indywidualną w kwocie brutto

POPON otrzymał najnowsze stanowisko Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych odnoszące się do obowiązku finansowania wydatków z ZFRON w kwocie netto. Wg załączonego stanowiska przepisy mówiące o konieczności wydatkowania środków ZFRON w kwocie netto mają zastosowanie do wszystkich wydatków z ZFRON z wykorzystaniem mechanizmu płatności podzielonej – bez względu na to, z której puli poniesiono wydatek. Wydatki dotyczące pomocy indywidualnej wg Ministerstwa mogą być finansowane w kwocie brutto. Stanowisko to potwierdziła także Pani Małgorzata Paprota Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w trakcie naszego dzisiejszego czatu, którego zapis wkrótce państwu udostępnimy.

Biorąc pod uwagę literalne brzmienie opiniowanych przez BON przepisów POPON zwróci się z prośbą o potwierdzenie tego stanowiska do Ministerstwa Finansów. Dla przejrzystości sytuacji nadal będziemy zabiegać o takie przeredagowanie przepisu  żeby nie budził on wątpliwości po stronie pracodawców.

 

Stanowisko BON w sprawie możliwości finansowanie wydatków z ZFRON na pomoc indywidualną w kwocie brutto